دعوت نامه کمیسیون ها
کمیسیون آموزش و توسعه و ترویج فرهنگ تعاون 1398/04/22
بررسی مصوبات جلسه پیشین کمیسیون
کارگروه حمل و نقل 1398/04/22
بررسی مشکلات و پیگیری مصوبات قبلی کارگروه
کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی 1398/04/22
استماع اخبار
کمیسیون تخصصی مرزنشینان 1398/04/11
ارائه گزارش پیگیری ها و مصوبات انجام شده در کارگروه ماده 1
کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی 1398/04/11
استماع اخبار
کمیسیون تجارت و صادرات غیر نفتی 1398/04/05
بحث و بررسی در خصوص لایحه ثبت شرکت های تجاری
کمیسیون بازار سرمایه، بیمه و بانک 1398/04/03
بررسی شیوه تامین مالی بخش تعاون جهت خرید شرکت ها دولتی
کمیسیون بانوان 1398/03/28
تدوین برنامه های کمیسیون در سال 1398
کمیسیون بازار سرمایه بیمه و بانک 1398/03/28
بررسی شیوه تامین مالی بخش تعاون
کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی 1398/03/25
استماع اخبار
<< صفحه بعد  6 5 4 3 2 1   صفحه قبل >>
صفحه 4 از 6 صفحه
 نمایش در هر صفحه 
[آرشيو] 
صورتجلسات کمیسیون ها
  3 2 1   صفحه قبل >>
صفحه 4 از 3 صفحه
 نمایش در هر صفحه 
[آرشيو]