تعاون در عرصه بین الملل

28 کارگر کارخانه پارچه بافی راچدیل انگلستان با انگیزه و نیاز مشترک بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی خود، دست به ابتکار عملی زدند که حاصل آن به سال 1844 میلادی (1223 شمسی) شرکتی بود که دکترین و روش کار آن به نام اصول مکتب شرکتهای راچدیل سرمشقی برای تشکیل شرکتهای تعاونی در دنیا گردید. در پی اوج تشکیل شرکتهای تعاونی در گوشه و کنار جهان و حضور آنان در عرصه های بین المللی پس از جنگ های جهانی، رویای «رابرت آوون» از پیشتازان نهضت تعاون، نخستین «اتحادیه بین المللی تعاون» در 18 آگوست سال 1895 (1274 شمسی) سازمان یافت که هم اکنون دفتر مرکزی آن در شهر «ژنو» می باشد.
پنج دفتر منطقه ای، آسیا اقیانوسیه، آفریقا، آمریکا، استرالیا و اروپا، حلقه های ارتباط دهنده دفتر مرکزی در پنج قاره جهان می باشند که عمده وظایف آنان اطلاع رسانی، تحقیق و بررسی مشکلات، پیشنهادها و انعکاس ره آوردهای نهضت تعاون دنیا است. این اتحادیه با سازمانهای بین المللی نظیر سازمانهای بین المللی کار (ILO)، شورای توسعه و تجارت (UNCTAD)، نیز همکاری دارد. همچنین در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNIECOSOC) در جایگاه مشاور فعال می باشد.
اتحادیه بین المللی تعاون یکی از نهادهای رسمی سازمان ملل متحد بوده و یک میلیارد عضو از شرکتهای تعاونی بیش از 104 کشور جهان که عموماً از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشند را تحت پوشش دارد و تلاش خود را در عرصه بین المللی معطوف ارتقاء سهم و جایگاه تعاونیها در چرخه اقتصادی کشورها ، نحو تعامل با دولتها و توسعه تعاون بین تعاونگران و کمک به تحقق اصول هفتگانه تعاون می نماید.
 برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک نمایید