دعوت نامه کمیسیون ها
کمیسیون تخصصی مسکن و خدمات فنی و مهندسی 1402/01/26
برنامه ریزی و هدف گذاری.....
کمیسیون تخصصی توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی 1402/01/22
برنامه ریزی و هدف گذاری در راستای اجرای شعار سال 1402
کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی 1402/01/22
استماع اخبار روز و ....
کمیسیون تخصصی حمل و نقل، گمرک و ترانزیت 1402/01/22
برنامه ریزی و هدف گذاری در سال 1402و ...
کمیسیون تخصصی مرزنشینان 1402/01/22
برنامه ریزی و هدف گذاری در راستای اجرای شعار سال 1402
کمیسیون تخصصی بانوان 1401/12/13
معرفی و تبیین اهداف و خدمات اتاق تعاون ایران و ...
کمیسیون تخصصی آموزش و توسعه بهره وری 1401/12/13
گزارش اقدامات انجام شده و ....
کمیسیون تخصصی حمل و نقل، گمرک و ترانزیت 1401/12/13
گزارش اقدامات انجام شده و ....
کمیسیون تخصصی دانش بنیان، فناوری ارتباطات و اطلاعات 1401/12/13
گزارش اقدامات انجام شده و ....
کمیسیون بانوان 1401/12/09
معرفی و تعیین اهداف ....
<< صفحه بعد  15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
صفحه 1 از 15 صفحه
 نمایش در هر صفحه 
[آرشيو]