تماس با ما ورود کاربران خانه
دعوت نامه کمیسیون ها
کمیسیون تخصصی صنعت و معدن 1398/03/22
تشکیل کنسرسیوم در حوزه صنعت بخش تعاون
کمیسیون تامین و توزیع تعاونی های مصرف 1398/03/22
تشکیل کنسرسیوم خدمات بازرگانی در بخش تعاون
کمیسیون حمل و نقل، گمرک و ترانزیت 1398/03/05
هم اندیشی در خصوص زوایای طرح ساماندهی حمل و نقل
کمیسیون تخصصی تعاونی های دانش بنیان و فناوری اطلاعات 1398/02/28
تدوین برنامه سالیانه
کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار 1398/02/25
دستیابی به راهکارهای موثر جهت بهبود مستمر فضای کسب و کار در سال رونق تولید
کمیسیون تخصصی مرزنشینان 1398/02/21
ارائه گزارش و تدوین برنامه
کمیسیون تخصصی حمل و نقل، گمرک و ترانزیت 1398/02/09
تبادل نظر و تصمیم گیری و تدوین برنامه ها
کمیسیون تخصصی صنایع دستی، فرش و گردشگری 1398/02/08
ارائه گزارش و تدوین برنامه
کمیسیون مسکن و خدمات فنی و مهندسی 1398/02/04
ارائه گزارش توسط کارگروه های زیرمجموعه کمیسیون
کمیسیون مشترک مسکن و تعاونی های مصرف 1397/07/23
ارائه گزارش و چگونگی همکاری
<< صفحه بعد  12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   صفحه قبل >>
صفحه 11 از 12 صفحه
 نمایش در هر صفحه 
[آرشيو]