اتاق تعاون کرمانشاه
اطلاعات اتاق 
 • رئیس: جناب آقای جلیل کرم
 • دبیر: جناب آقای رامین ظاهری
 • آدرس:
 • تلفن: 38237484-083
 • نمابر: 38256764-083
 • پست الکترونیکی:
 • وب سایت: https://kshcc.ir
درباره اتاق 
متن درباره اتاق
اهداف اتاق
متن اهداف اتاق
برنامه های اتاق
متن برنامه های اتاق
اطلاعات استانی
بر اساس برآورد جمعیتی سال 1396 ، جمعیت استان حدود دو میلیون نفر می باشد که 76 درصد در مناطق شهری و 24 درصد در مناطق روستایی و غیر ساکن زندگی میکنند.
اطلاعات اقتصادی
 • نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 1396، 41.5 درصد و نرخ بیکاری استان در این دوره زمانی 21.6 درصد می باشد.
 • جمعیت فعال اقتصادی استان در سال 1396 بر اساس طرح مزبور 710194 نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب 556952 و 153241 نفر میباشد. سهم شاغلان بخش کشاورزی، صنعت و خدمات استان در سال 1396 به ترتیب 28.5، 21.6 و 50 درصد می باشد.
 • این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی (GDP ) در سال 1394 رتبه 17 قرار دارد.
 • در سال 1395 ارزش صادرات و واردات استان به ترتیب 928215 و 27980 هزار دلار می باشد.
اطلاعات تعاونی های استان
در سال 1396 تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری استان 8 شرکت با سرمایه 41 میلیون ریال و اشتغال 83 نفر بوده است سهم بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از این تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری فعال به ترتیب 37.5، 25 و 37.5 درصد می باشد.
اطلاعات آموزشی
تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان در سال تحصیلی96-1395، 81518 نفر می باشد که 57 درصد مربوط به مردان و 43 درصد مربوط به زنان است.
اطلاعات صنعت
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1396 تعداد مجوز تاسیس کارگاه های صنعتی استان 445 فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی استان 97 فقره بوده است.
اعتبارات و تسهیلات دریافتی
در سال 1396 میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق کارآفرینی امید دراستان به ترتیب 498، 2072، 459 میلیارد ریال ریال گزارش شده است..