ثبت نام دوره ها استعلام گواهینامه ها کتابخانه دیجیتال
دوره های آموزشی اتاق تعاون

تبیین و تشریح بخشنامه 11و14 سازمان تامین اجتماعی

مدرس دوره آموزشی : مدرسان سازمان تامین اجتماعی

ظرفیت : 91 نفر

مبلغ دوره : 750,000ريال
زمان شروع ثبت نام : 1400/06/21 تا 1400/06/30

دوره آموزشی اینکوترمز 2020

مدرس دوره آموزشی : دکتر ساسان خدایی

ظرفیت : 98 نفر

مبلغ دوره : 1,750,000ريال
زمان شروع ثبت نام : 1400/04/25 تا 1400/06/31

آموزش استراتژی های بازاریابی

مدرس دوره آموزشی : جناب آقای دکتر احمد قاسمی

ظرفیت : 142 نفر

مبلغ دوره : 1,500,000ريال
زمان شروع ثبت نام : 1400/05/20 تا 1400/06/31