دپارتمان های آموزشی آرشیو محتوا کتابخانه دیجیتال

 

جهت مشاهده دوره های آموزشی مرکز آموزش اتاق تعاون ایران به پنل دوره های آموزشی مراجعه نمایید. 

خدمات مرکز آموزش اتاق تعاون ایران

جزوه آموزشی کارت بازرگانی

اصول تعاون رهنمودهایی است که رعایت آنها راه رسیدن به ارزشها را هموار می سازد و برهفت اصل استوار است، یکی از مهمترین آنها، آموزش است.

اتاق تعاون ایران به عنوان بزرگترین نهاد مردمی بخش تعاون در راستای ایفای وظایف، ماموریت های محوله در قانون بخش تعاون و براساس اهداف و برنامه های استراتژیک و عملیاتی خویش در افزایش بهره وری منابع انسانی؛ توانمندسازی اعضاء؛ مرکز آموزش و پژوهش را در اتاق تعاون ایران ایجاد نموده است. این مرکز با برنامه ریزی منظم و برگزاری دوره های آموزشی و کاربردی و هدفمند و با بهره گیری از اساتید مجرب و با توسعه فعالیت های کمی و کیفی تلاش خواهد نمود نقشی سازنده در گسترش و ترویج فرهنگ تعاونی گام های موثری بردارد. 

ابتدا قبلی 1 بعدی انتها 

اطلاعات قابل توجه

افتخارات مرکز آموزش اتاق تعاون ایران

0

فارغ التحصیل

0

دانش آموخته

0

استاد

0

فایل آموزشی