ثبت نام دوره ها آرشیو محتوا کتابخانه دیجیتال
کتابخانه
جستجو
عنوان فایل
کلید واژه(کلمات را با کاما جدا نمایید)
تاریخ بارگذاری

گروه
زیرگروه
نوع فایل
خلاصه فایل
گروه های تعریف شده: 3
تعداد زیر گروه ها: 1
تعداد فایل های موجود: 12
مجموع دانلودها: 124
ردیفعنوان فایلسرگروهزیرگروهتاریخ بارگذاریامتیازتعداد دانلودقیمت(ریال)جزئیات
1 نقش تعاونیها در تحقق حماسه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار تعاونتعاون 1399/12/16428رایگان
2 شناسایی و اولویتبندی خطمشیهای توسعۀ کارآفرینی بخش تعاونتعاونتعاون 1399/12/16012رایگان
3 راهکارهایی برای توانمندسازی کسب و کارهای تعاونیهاتعاونتعاون 1399/12/16020رایگان
4 راز موفقیت کسب و کارهای تعاونی در جهان تعاونیها و توسعه پایدارتعاونتعاون 1399/12/16022رایگان
5 تبیین نگرش مردم ایران نسبت به بخش تعاون و شرکت های تعاونیتعاونتعاون 1399/12/12010رایگان
6 باور تعاونتعاونتعاون 1399/11/26525رایگان