دپارتمان های آموزشی آرشیو محتوا کتابخانه دیجیتال
کتابخانه
جستجو
عنوان فایل
کلید واژه(کلمات را با کاما جدا نمایید)
تاریخ بارگذاری

گروه
زیرگروه
نوع فایل
خلاصه فایل
گروه های تعریف شده: 3
تعداد زیر گروه ها: 1
تعداد فایل های موجود: 12
مجموع دانلودها: 203
ردیفعنوان فایلسرگروهزیرگروهتاریخ بارگذاریامتیازتعداد دانلودقیمت(ریال)جزئیات
1 نقش تعاونیها در تحقق حماسه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار تعاونتعاون 1399/12/162.575رایگان
2 شناسایی و اولویتبندی خطمشیهای توسعۀ کارآفرینی بخش تعاونتعاونتعاون 1399/12/16016رایگان
3 راهکارهایی برای توانمندسازی کسب و کارهای تعاونیهاتعاونتعاون 1399/12/16025رایگان
4 راز موفقیت کسب و کارهای تعاونی در جهان تعاونیها و توسعه پایدارتعاونتعاون 1399/12/16032رایگان
5 تبیین نگرش مردم ایران نسبت به بخش تعاون و شرکت های تعاونیتعاونتعاون 1399/12/12015رایگان
6 باور تعاونتعاونتعاون 1399/11/262.7533رایگان