شناسایی و اولویت‌بندی خط‌مشی‌های توسعه کارآفرینی بخش تعاون
کلمات کلیدی :
نویسنده : ایمانی، عبدالمجید؛ یعقوبی، نورمحمد؛ مبارکی، مسلم
تاریخ انتشار : 1399/01/19
فایل های پیوست