تماس با ما ورود کاربران
 در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در فرآیند بازرسی دفاتر توسط سازمان تأمین اجتماعی ، اتاق تعاون ایران با همکاری سازمان تأمین اجتماعی و موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی طرح همزمانی حسابرسی مالی و بازرسی دفاتر توسط حسابرسان مورد وثوق سازمان تامین اجتماعی مورد توافق قرار گرفت. 
 
  1. جلوگیری از هدر رفت زمان و هزینه
  2. جلوگیری از طولانی شدن مراحل رسیدگی در هیات ها
  3. استفاده از خدمات مشاوره ای بیمه ای توسط کارشناسان
  4. عدم رسیدگی مجدد توسط سازمان تأمین اجتماعی و ارائه مفاسا حسب سال مورد رسیدگی

به منظور ارتقاء جایگاه بخش تعاون در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها،  اتاق تعاون ایران به عنوان یکی از مهمترین  شرکاء سازمان تأمین اجتماعی عضو اصلی کارگروه بررسی اصلاح ساختار و طرح اصلاح پارامتریک حضور داشته  و هم اکنون یکی از تأثیر گذارترین تشکل ها در این جلسات است.