اطلاعیه شماره یک (پروژه ده هزار واحدی شهر فردا (بندرعباس))

به اطلاع متقاضیان محترمی که در پروژه 10هزار واحد مسکونی شهر فردا بندرعباس از طریق سایت مسکن جامع اتاق تعاون ایران (iccmaskan) ثبت نام نموده و دارای کد رهگیری می باشند می رساند :

بر اساس ابلاغیه شماره 3252 شرکت بازآفرینی شهری ایران در راستای بند 3-6 فراخوان پیش ثبت نام متقاضیان ، خواهشمند است حداکثر تا مورخ 1400/06/15 اقدام به پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال از طریق دو روش زیر نمایید و اطلاعات ضمانت نامه اخذ شده یا فیش واریزی خود را از طریق پنل کاربری شخصی خود در سایت (iccmaskan) بارگذاری نمایید.

روش اول : اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ 500 میلیون ریال در وجه شرکت بازآفرینی شهری ایران بابت پروژه 10 هزار واحدی شهر فردا

روش دوم : واریز مبلغ 500 میلیون ریال به شماره شبای 040100004001037206373733 IRبنام شرکت بازآفرینی شهری ایران نزد بانک مرکزی

اطلاعیه شماره یک (پروژه ده هزار واحدی شهر فردا

اطلاعیه شماره یک (پروژه ده هزار واحدی شهر فردا