سامانه استعلام ارتباط بیمه‌ای و امکان استعلام مراجع برون سازمانی اعم از‌ مراجع قضایی و شبه قضایی، صندوق‌های بیمه‌ای، سازمان‌ها و نهادهای حمایتی و امدادی و ...
بررسی وضعیت بیمه‌ای افراد (بیمه‌شده و مستمری‌بگیر) از طریق درگاه خدمات غیرحضوری سازمان به آدرس https:‏‏/‏‏/eservices.tamin.ir در بستر اینترنت طراحی و آماده بهره‌برداری می‌باشد و علاوه بر آن، استعلام وضعیت مزبور و ارائه نتیجه به مراجع برون سازمانی مورد نظر توسط اشخاص حقیقی میسر گردیده است.
بخشنامه

بخشنامه
راهنمای بهره برداری از سرویس استعلام ارتباط بیمه

راهنمای بهره برداری از سرویس استعلام ارتباط بیمه
فرم لیست کاربران سامانه استعلام ارتباط بیمه ای

فرم لیست کاربران سامانه استعلام ارتباط بیمه ای