آموزش
اصول تعاون رهنمود های است که رعایت آنها راه رسیدن به ارزشها را هموار می سازد و برهفت اصل استوار است، یکی از مهمترین آنها، آموزش است.

اتاق تعاون ایران به عنوان بزرگترین نهاد مردمی بخش تعاون در راستای ایفای وظایف، ماموریت های محوله در قانون بخش تعاون و براساس اهداف و برنامه های استراتژیک و عملیاتی خویش در افزایش بهره وری منابع انسانی؛ توانمندسازی اعضاء؛ مرکز آموزش و پژوهش را در اتاق تعاون ایران ایجاد نموده است.
این مرکز با برنامه ریزی منظم و برگزاری دوره های آموزشی و کاربردی و هدفمند و با بهره گیری از اساتید مجرب و با توسعه فعالیت های کمی و کیفی تلاش خواهد نمود نقشی سازنده در گسترش و ترویج فرهنگ تعاونی گام های موثری بردارد.
عناوین دوره های آموزشی
جهت رشد و بالندگی اعضای محترم تعاونی ها و اتحادیه ها در نتیجه تعالی سازمانی و با توجه به نیاز سنجی آموزش بعمل آمده توسط مرکز آموزش، کلیه اعضای محترم که کارت عضویت دریافت نموده اند می توانند در دوره های آموزشی این مرکز با تخفیف شرکت نمایند.
 
 
 عناوین دوره های بازرگانی
 ردیف عنوانزمان  
 سرمایه گذاری (تومان)
 ردیف عنوانزمان
 سرمایه گذاری  (تومان)
 1مدیریت بازاریابی
16  ساعت
 600،00010 اصول و فنون زبان بدن در مذاکرات تجاری
4 ساعت
 250،000
 2مدیریت ارتباط با مشتری "CRM"
8  ساعت
 450،000 11چگونه بازرگان موفقی باشیم
4 ساعت
 250،000
 3 مدیریت سرویس مشتری "CSM"
4  ساعت
 300،000 12تکنینک های فروش حرفه ای
4 ساعت
 250،000
 5 اصول مذاکرات تجاری بین الملل
8  ساعت
 600،000 13انواع بازریابی و فروش
4 ساعت
250،000
 5اصول مکاتبات بین الملل
8  ساعت
 500،00014آشنایی با بازاریابی
6 ساعت
 250،000
 6اصول تجارت بین الملل،صادرات . واردات
8  ساعت
600،000
 15آشنایی با روش های تحقیق کیفی
6 ساعت
 300،000
 7مدیریت اجرایی نمایشگاه
4 ساعت
 300،000 16آشنایی با روش های تحقیق کمی
6 ساعت
 300،000
 8 بازرگانان حرفه ای دنیا در تجارت چگونه اند؟
8 ساعت
 450،000 17آشنایی با شیوه ها و ابزارهای مختلف تبلیغات و انتخاب موثرترین
4 ساعت
 300،000
 9 آشنایی با اخلاق کسب و کار
4  ساعت
250،000
 
 
 عناوین دوره های مدیریت
 ردیف  عنوان  زمان  سرمایه گذاری (تومان)
 1 مدیریت رهبری
 8 ساعت
 350،000
 2 مدیریت زمان
8 ساعت
 400،000
 3 مدیریت جلسات
8 ساعت
 300،000
4
مدیریت استرس
8 ساعت
300،000
 5 مدیریت استراتژیک
16 ساعت
 650،000
 6 مدیریت تصمیم گیری و تئوری های تصمیم گیری
16 ساعت
 500،000
7
آشنایی با قوانین بخش تعاون
4 ساعت
 250،000
 8 استقرار نظام سلامت
8 ساعت
 350،000
9 مدریت زنجیره تامین SCM 
8 ساعت
 400،000
 10  انگیزش و راهکارهای ایجاد آن
4 ساعت
 280،000
عناوین دوره های ارتباطات
ردیف
عنوان
زمان
سرمایه گذاری (تومان)
1
اصول ارتباطات سازمانی
  8 ساعت  250،000
 2 ارتباطات موثر
  8 ساعت  300،000
 3 ارتباطات تن گفتار "Body Language"
  8 ساعت  300،000
 4 تکنیک های مذاکره حرفه ای تجاری    8 ساعت   400،000
عناوین دوره های بهره وری
1
آشنایی با بهره وری جامع "IPI"
 8 ساعت
 350،000
 2
 آشنایی با سیستم آراستگی محیط کار "5S"
4 ساعت
 300،000
 3  استقرار چرخه مدیریت بهره وری
8 ساعت
 350،000
4
سنجش شاخص های بهره وری
4 ساعت
 250،000
 5 کار تیمی "Team Work"
8 ساعت
 350،000
 6  حلقه های کنترل کیفیت "QCC"
8 ساعت
350،000