کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون ایران
چاپ

اتاق تعاون ایران اتاق تعاون ایران بعنوان عالی ترین نهاد مردمی بخش تعاون کشور بر مبنای رسالت اصلی خود و با توجه به جایگاه آن به عنوان مشاور قوای سه گانه همواره تلاش نموده است تا ضمن تاکید بر اهمیت تصمیم گیری های علمی در عرصه اقتصادی پیشنهادهای سازنده ای نیز در این زمینه ارائه نماید.

بر همین اساس کمیسیون ‌های تخصصی در اتاق تعاون ایران  به عنوان اتاق فکر و بازو های مشورتی بخش تعاونی کشور شکل گرفته است. این کمیسیون ها متشکل از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تعاون ایران هستند که علاوه بر حوزه تخصصی خود، مسائل عمومی اقتصاد کشور و موضوعات بین‌المللی را مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار داده و در شکل دهی نظرات اتاق تعاون ایران به عنوان مشاور سه قوه نقش مؤثری دارند. این نقطه نظرات به صورت گزارش، نقد، پیشنهاد و تحلیل در اختیار سایر نهادهای متخصص نیز قرار می گیرد.

کمیسیون های تخصصی در طول دوره فعالیت خود همواره در مسیر توسعه قابلیت های خود گام برداشته اند و توانسته اند با برنامه ریزی و سازماندهی مناسب ضمن تلاش برای بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید به جایگاه واقعی خود نایل شوند.

طبق سیاست گذاری انجام شده استفاده از ظرفیت مشاورین و کارشناسان خبره و همچنین برگزاری نشست های تخصصی و کارشناسی و هم اندیشی با مجامع علمی جز دستور کار کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون ایران می باشد.

بررسی لوایح و طرح های مرتبط با بخش تعاون که در هیات دولت، مجلس شورای اسلامی، مجامع و شوراهای عالی قرار دارند، جزء دستور جلسات کمیسیون های تخصصی می باشد ، در همین راستا دعوت و حضور مدیران و نمایندگان دستگاه ها در جلسات کمیسیون ها برنامه ریزی گردیده است.

لیست کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون ایران

1-    کمیسیون بهبود فضای کسب و کار

2-    کمیسیون صنعت و معدن

3-    کمیسیون مسکن و خدمات فنی و مهندسی

4-    کمیسیون بانوان

5-    کمیسیون کشاورزی  و صنایع غذایی

6-    کمیسیون مرزنشینان

7-    کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی

8-    کمیسیون بیمه و بانک

9-    کمیسیون تامین و توزیع کالا

10-کمیسیون دانش بنیان

11-کمیسیون آموزش

12-کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت

13-کمیسیون فرش، صنایع دستی  و گردشگری

14-کمیسیون انرژی ، صنایع پالایشی و پتروشیمی