تماس با ما ورود کاربران
صورتجلسات کمیسیون ها
کارگروه ویژه گردشگری 1399/07/21
ضرورت احیاء راه اندازی تعاونیهای روستایی در حوزه گردشگری جهت توسعه مناطق روستایی کشور با توجه ویژه به جوامع محلی
کمیسیون تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران 1399/07/21
نشست مشترک با جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی رئیس اول محترم مجلس شورای اسلامی
کمیسیون تخصصی مسکن و خدمات فنی و مهندسی اتاق تعاون ایران 1399/07/15
بررسی آخرین وضعیت راه اندازی مرکز توسعه بازآفرینی شهری بخش تعاون و گزارش اقدامات صورت پذیرفته شده در خصوص شروع سه پهنه دارای اولویت
کمیسیون تخصصی حمل و نقل، گمرک و ترانزیت 1399/07/15
اخذ نظر در رابطه با بسته پیشنهادی سه )اصناف، بازرگانی و تعاون( در خصوص کاهش اثر شیوع کرونا بر اقتصاد حوزه حمل و نقل
کمیسیون تخصصی توسعه تجارت و صادرات غیر نفتی 1399/07/09
بررسی و اعلام نقطه نظرات بسته سیاستی بانک مرکزی ج.ا.ایران برای بازگشت ارز حاصل از صادرات
کمیسیون تخصصی بازار سرمایه، بیمه و بانک 1399/07/07
شناسایی مشکلات حوزه بیمه و بانک و مالیات با توجه به شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد بخش تعاون و راه های برون رفت از آن
نشست مشترک با سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران 1399/07/07
برنامه ریزی در خصوص آموزش، خدمات فنی و مشاورهای به اتحادیهها و تعاونیهای حوزه مسکن توسط سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران
کمیسیون بهبود مستمر فضاي کسب و کار 1399/07/02
کمیسیون بهبود مستمر فضاي کسب وکار
کمیسیون صنایع دستی فرش و گردشگری 1399/06/25
ارائه گزارش توسط رئیس کمیسیون در خصوص ...
کمیسیون دانش بنیان فناوری ارتباطات و اطلاعات 1399/06/25
برنامه ریزی در راستای شعار سال به منظور استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیانی در جهش تولید
<< صفحه بعد  4 3 2 1  
صفحه 1 از 4 صفحه
 نمایش در هر صفحه 
[آرشيو]