تماس با ما ورود کاربران خانه
صورتجلسات کمیسیون ها
کمیسـیون تخصصـی صـنعت و معـدن 1400/06/31
برگزاری انتخابات هیئت رئیسه
کمیسیون تامین و توزیع تعاونی های مصرف 1400/06/31
ارائه گزارش و برگزاری انتخابات هیئت رئيسه
کمیسیون تامین و توزیع تعاونی های مصرف 1400/06/28
ارائه گزارش اقدامات
کمیسیون مرزنشینان 1400/06/27
ارائه گزارش اقدامات
کمیسیون صنایع دستی فرش و گردشگری 1400/04/21
ارائه گزارش عملکرد کمیسیون صنایع دستی، فرش و گردشگری
کمیسیون بانوان 1400/04/21
ارائه گزارشات ۹۹ .استانها
کمیسیون بازار سرمایه، بیمه و بانک 1399/12/09
کنش و واکنش حوزه تعاون مبتنی بر عملکرد بازار سرمایه
کمیسیون تخصصی بانوان 1399/12/03
ارائه گزارش عملکرد کمیسیون بانوان
کمیسیون توسعه تجارت و صادرات غیر نفتی اتاق تعاون ایران 1399/11/26
بررسی جایگاه و نقش بخش تعاون و اتاق تعاون ایران در برنامه های توسعه صادرات غیر نفتی
کمیسیون صنایع دستی فرش و گردشگری 1399/11/25
گزارش آخرین وضعیت راه اندازی کارگروه گردشگری و برنامه ریزی جهت فعال نمودن آن
<< صفحه بعد  6 5 4 3 2 1  
صفحه 1 از 6 صفحه
 نمایش در هر صفحه 
[آرشيو]