چاپ

مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

 

۱- فرم دال (تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضای متقاضی (درصورت تغییر مدیرعامل این فرم نیاز به گواهی امضاء در دفترخانه اسناد رسمی دارد)

۲- ارائه اصل کارت بازرگانی در زمان حضور در اتاق.

۳- اصل کارت ملی (در صورت داشتن هرگونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگزاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد.) ( برابر اصل گردد.)

۴- اخذگواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم .

۵- اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و اصل و کپی کلیه برگهای قطعی و تشخیص مالیات مربوط به سالهایی که کارت بازرگانی تمدید اما به اتاق ارائه نگردیده است.

۶- اصل مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی به آدرس دفتر مرکزی شرکت و یا آدرس کارخانه.

۷- دو قطعه عکس 4*3 (جدید، تمام رخ، ساده، رنگی و با پشت زمینه سفید)

۸- روزنامه رسمی تأسیس و تغییرات شرکت تاکنون.

تذکر ۱: در شرکتهای تعاونی چنانچه مدت تصدی هیأت مدیره به پایان رسیده باشد ارائه روزنامه رسمی ابقای مجدد هیأت مدیره الزامی است.

۹- در صورت تغییر مدیرعامل علاوه بر سایر مدارک:

الف- اصل کارت ملی مدیرعامل. ( برابر اصل گردد.)

ب- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل جدید که از زمان صدور آن 1 ماه بیشتر نگذشته باشد.

ج- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان. ( برابر اصل گردد.)

تبصره: متقاضیانی که سن آنان ۵۰ سال تمام باشد، از ارائه پایان خدمت معاف می باشند.

ﻫ- مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم)

و- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.

۱۰- در صورت تغییر آدرس، ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامی است:

الف- سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی. ( برابر اصل گردد.)

ب- اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی. ( برابر اصل گردد.)

ج- اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی. ( برابر اصل گردد.)

۱۱- اشخاص غیرایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه براینکه مدارک فوق به استثنای بند ۸ ملزم به ارائه تأیید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک می باشند.

۱۲- ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند)

۱۳- در صورتیکه از تاریخ انقضای کارت بیش از دو سال گذشته باشد، علاوه بر سایر مدارک ارائه مدارک ذیل نیز الزامی است:

الف- اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی. ( برابر اصل گردد.)

ب- اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی. ( برابر اصل گردد.)

ج- اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری وهولوگرام به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

د- اصل کارت ملی مدیرعامل. ( برابر اصل گردد.) پشت و رو

ﻫ- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل جدید که از زمان صدور آن 1 ماه بیشتر نگذشته باشد.

و- مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم) ( برابر اصل گردد.)

ز- اصل گواهی بانک مبنی بر تأیید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام شرکت و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب. 

۱۴- ارسال مدارک  اسکن شده و فرمهای تکمیل شده به آدرس ایمیل ecard@icccoop.ir   

 

تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر ۲: در مراحل برابر اصل نمودن مدارک و دریافت کارت بازرگانی حضور مدیرعامل یا نماینده قانونی ایشان الزامی است.

تذکر 3: متقاضیان محترم در انتخاب رشته فعالیتهای خاص در زمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد، زیرا تنها واردات در چارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود و برای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.