تماس با ما ورود کاربران خانه
دعوت نامه کمیسیون ها
کمیسیون تخصصی مسکن و خدمات فنی مهندسی 1399/07/13
گزارش اقدامات انجام شده و ...
کمیسیون تخصصی حمل و نقل 1399/07/13
اخذ نظرات و بررسی مشکلات
کمیسیون تخصصی صنعت و معدن 1399/07/08
برنامه ریزی در خصوص احیاء و رفع مشکلات واحدهای صنعتی جهت تحقق شعار سال
کمیسیون تخصصی توسعه تجارت و صادرات غیر نفتی 1399/07/06
بررسی و اعلام نقطه نظرات بسته سیاستی بانک مرکزی
کمیسیون تخصصی آموزش ، توسعه و ترویج فرهنگ تعاون 1399/07/02
همکاری های علمی و فنی با پژوهشکدها و دانشگاه ها
کمیسیون بازار سرمایه ،بیمه و بانک 1399/07/02
شناسایی مشکلات حوزه بیمه و بانک
کمیسیون تخصصی صنعت و معدن 1399/07/02
برنامه ریزی جهت کاهش اثرات شیوع کرونا
کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار 1399/07/02
بررسی آخرین وضعیت کسب و کار
کمیسیون تخصصی مرزنشینان 1399/06/23
ارائه گزارش دیدار با دکتر مدرس خیابانی
کمیسیون بانوان 1399/06/23
کمیسیون بانوان
<< صفحه بعد  8 7 6 5 4 3 2 1  
صفحه 1 از 8 صفحه
 نمایش در هر صفحه 
[آرشيو]