اتاق تعاون گیلان
اطلاعات اتاق 
 • رئیس:
 • دبیر:
 • آدرس:
 • تلفن:
 • نمابر:
 • پست الکترونیکی:
 • وب سایت:
درباره اتاق 
متن درباره اتاق
اهداف اتاق
متن اهداف اتاق
برنامه های اتاق
متن برنامه های اتاق
اطلاعات استانی
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1397 ، جمعیت استان 2.5 میلیون نفر می باشد که 64.3 درصد در مناطق شهری 35.7 درصد در مناطق روستایی و غیر ساکن زندگی می کنند.
اطلاعات اقتصادی
 • نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت برای جمعیت 15 ساله و بیشتر استان در سال 1397، 47.1 درصد و نرخ بیکاری استان در این دوره زمانی 11.4 درصد می باشد.
 • جمعیت فعال اقتصادی استان در سال 1397 بر اساس طرح مزبور 983269 نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب 871289 و 111979 و سهم بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال 1397 به ترتیب 27.3، 26.1، 46.6 درصد می باشد.
 • این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 1396 ، در رتبه 13 کشوری قرار دارد و همچنین سهم تولید ناخالص بخش کشاورزی در این استان 14 ، صنعت 24 و خدمات 63 درصد می باشد. بنابراین در استان خدمات بیشترین ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است و در مراحل بعدی صنعت و کشاورزی قرار دارند. 
 • در سال 1396 ارزش صادرات و واردات استان به ترتیب 350448 و 1008209 هزار دلار می باشد.
اطلاعات تعاونی های استان
در سال 1397 تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری 35 شرکت، با سرمایه 218 میلیون ریال و اشتغال 182 نفر بوده است.سهم بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات از این تعداد شرکت تعاونی در حال بهره برداری به ترتیب 23، 29، 49 درصد می باشد.
اطلاعات آموزشی
تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان در سال تحصیلی 97-1396 ، 111354 نفر می باشد که 53.1 درصد مربوط به مردان و 46.9 درصد مربوط به زنان است.
اطلاعات صنعت
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1397 تعداد مجوز تاسیس کارگاه های صنعتی استان 444 فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی استان 158 فقره بوده است.
اعتبارات و تسهیلات دریافتی
در سال 1397 میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق کارآفرینی امید دراستان به ترتیب 2191، 6098، 466 میلیارد ریال گزارش شده است.