اتاق تعاون چهارمحال و بختیاری
اطلاعات اتاق 
 • رئیس:
 • دبیر:
 • آدرس:
 • تلفن:
 • نمابر:
 • پست الکترونیکی:
 • وب سایت:
درباره اتاق 
متن درباره اتاق
اهداف اتاق
متن اهداف اتاق
برنامه های اتاق
متن برنامه های اتاق
اطلاعات استانی
بر اساس برآورد جمعیتی سال 1396 ، جمعیت استان حدود 959 هزار نفر می باشد که 64.4 درصد در مناطق شهری و 35.6 درصد در مناطق روستایی و غیر ساکن زندگی میکنند.
اطلاعات اقتصادی
 • نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 1396، 39.7 درصد و نرخ بیکاری استان در این دوره زمانی 20.8 درصد می باشد.
 • جمعیت فعال اقتصادی استان در سال 1396 بر اساس طرح مزبور 303406 نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب 240292 و 63114 نفر میباشد. سهم شاغلان بخش کشاورزی، صنعت و خدمات استان در سال 1396 به ترتیب 19.3، 38 و 42.7 درصد می باشد.
 • این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی (GDP ) در سال 1394 رتبه 13 قرار دارد.
 • در سال 1395 ارزش صادرات و واردات استان به ترتیب 2302020 و 784968 هزار دلار می باشد.
اطلاعات تعاونی های استان
در سال 1396 تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری استان 6 شرکت با سرمایه 780 میلیون ریال و اشتغال 178 نفر بوده است سهم بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از این تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری فعال به ترتیب 0، 66.7 و 33.3 درصد می باشد.
اطلاعات آموزشی
تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان در سال تحصیلی96-1395، 41182 نفر می باشد که 52.4 درصد مربوط به مردان و 47.6 درصد مربوط به زنان است.
اطلاعات صنعت
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1396 تعداد مجوز تاسیس کارگاه های صنعتی استان 325 فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی استان 63 فقره بوده است.
اعتبارات و تسهیلات دریافتی