اتاق تعاون هرمزگان
اطلاعات اتاق 
 • رئیس: محمد پاکار
 • دبیر: عباس سالاری
 • آدرس: بندرعباس - خیابان ترمینال - نرسیده به میدان 9 دی - کوچه امامت 6 - ساختمان دی - طبقه دوم
 • تلفن: 33613723-076
 • نمابر: 33613726-076
 • پست الکترونیکی:
 • وب سایت:
درباره اتاق 
متن درباره اتاق
اهداف اتاق
متن اهداف اتاق
برنامه های اتاق
متن برنامه های اتاق
اطلاعات استانی
بر اساس برآورد جمعیتی سال 1396 ، جمعیت استان حدود 1.8 میلیون نفر می باشد که 55.2 درصد در مناطق شهری و 44.8 درصد در مناطق روستایی و غیر ساکن زندگی میکنند.
اطلاعات اقتصادی
 • نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 1396، 39 درصد و نرخ بیکاری استان در این دوره زمانی 9 درصد می باشد. 
 • جمعیت فعال اقتصادی استان در سال 1396 بر اساس طرح مزبور 509658 نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب 463630 و 46027 نفر میباشد. سهم شاغلان بخش کشاورزی، صنعت و خدمات استان در سال 1396 به ترتیب 19.4، 30.4 و 50.3 درصد می باشد
 • این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی (GDP ) در سال 1394 رتبه 14 قرار دارد.
 • در سال 1395 ارزش صادرات و واردات استان به ترتیب 15530519 و 16993897 هزار دلار می باشد.

اطلاعات تعاونی های استان
در سال 1396 تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری استان 26 شرکت با سرمایه 14267 میلیون ریال و اشتغال 330 نفر بوده است سهم بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از این تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری فعال به ترتیب 34.6، 34.6 و 30.8 درصد می باشد.
اطلاعات آموزشی
تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان در سال تحصیلی 96-1395، 69535 نفر می باشد که 55 درصد مربوط به مردان و 45 درصد مربوط به زنان است.
اطلاعات صنعت
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1396 تعداد مجوز تاسیس کارگاه های صنعتی استان 356 فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی استان 103 فقره بوده است.
اعتبارات و تسهیلات دریافتی
در سال 1396 میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق کارآفرینی امید دراستان به ترتیب 484، 2402، 256 میلیارد ریال ریال گزارش شده است.