اتاق تعاون خراسان شمالی
اطلاعات اتاق 
 • رئیس:
 • دبیر:
 • آدرس:
 • تلفن:
 • نمابر:
 • پست الکترونیکی:
 • وب سایت:
درباره اتاق 
متن درباره اتاق
اهداف اتاق
متن اهداف اتاق
برنامه های اتاق
متن برنامه های اتاق
اطلاعات استانی
بر اساس برآورد جمعیتی سال 1396 ، جمعیت استان حدود 875 هزار نفر می باشد که 56.7 درصد در مناطق شهری و 43.3 درصد در مناطق روستایی و غیر ساکن زندگی میکنند.
اطلاعات اقتصادی
 • نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 1396، 45.3 درصد و نرخ بیکاری استان در این دوره زمانی 9.7 درصد می باشد.
 • جمعیت فعال اقتصادی استان در سال 1396 بر اساس طرح مزبور 307745 نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب 277856 و 29889 نفر میباشد. سهم شاغلان بخش کشاورزی، صنعت و خدمات استان در سال 1396 به ترتیب 37.7، 25.3و 37 درصد می باشد..
 • این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی (GDP ) در سال 1394 رتبه 30 قرار دارد.
 • در سال 1395 ارزش صادرات و واردات استان به ترتیب 36400 و 16979 هزار دلار می باشد.
اطلاعات تعاونی های استان
در سال 1396 هیچ تعاونی در حال بهره برداری وجود نداشته و فقط 35 شرکت تعاونی در دست اجرا داشته است.
اطلاعات آموزشی
تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان در سال تحصیلی96-1395، 36997 نفر می باشد که55.7 درصد مربوط به مردان و 44.3 درصد مربوط به زنان است.
اطلاعات صنعت
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1396 تعداد مجوز تاسیس کارگاه های صنعتی استان 125 فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی استان 33 فقره بوده است.
اعتبارات و تسهیلات دریافتی
در سال 1396 میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق کارآفرینی امید دراستان به ترتیب 340، 860، 212 میلیارد ریال ریال گزارش شده است.