اتاق تعاون آذربایجان غربی
اطلاعات اتاق 
 • رئیس:
 • دبیر:
 • آدرس:
 • تلفن:
 • نمابر:
 • پست الکترونیکی:
 • وب سایت:
درباره اتاق 
متن درباره اتاق
اهداف اتاق
متن اهداف اتاق
برنامه های اتاق
متن برنامه های اتاق
اطلاعات استانی
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1397 ، جمعیت استان 3.3 میلیون نفر می باشد که 66 درصد در مناطق شهری 34 درصد در مناطق روستایی و غیر ساکن زندگی می کنند.
اطلاعات اقتصادی
 • نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت برای جمعیت 15 ساله و بیشتر استان در سال 1397، 46.6 درصد و نرخ بیکاری استان در این دوره زمانی 14.8درصد می باشد.
 • جمعیت فعال اقتصادی استان در سال 1397 بر اساس طرح مزبور 1135986 نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب 967734 و 168251 و سهم بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال 1397 به ترتیب 31.1، 22.5، 46.4 درصد می باشد.
 • این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 1396 ، در رتبه 14 کشوری قرار دارد و همچنین سهم تولید ناخالص بخش کشاورزی در این استان 18 ، صنعت 18 و خدمات 64 درصد می باشد. بنابراین در استان آذربایجان غربی خدمات بیشترین ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است و در مراحل بعدی کشاورزی و صنعت قرار دارند.
 • در سال 1396 ارزش صادرات و واردات استان به ترتیب 2309840 و 736172 هزار دلار می باشد.
اطلاعات تعاونی های استان
در سال 1397 تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری 11 شرکت، با سرمایه 236 میلیون ریال و اشتغال 158 نفر بوده است.سهم بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات از این تعداد شرکت تعاونی در حال بهره برداری به ترتیب 9، 27، 64 درصد می باشد.
اطلاعات آموزشی
تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان در سال تحصیلی 97-1396 ، 103440 نفر می باشد که 56 درصد مربوط به مردان و 44 درصد مربوط به زنان است.
اطلاعات صنعت
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1397 تعداد مجوز تاسیس کارگاه های صنعتی استان 580 فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی استان 209 فقره بوده است.
اعتبارات و تسهیلات دریافتی
در سال 1397 میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق کارآفرینی امید دراستان به ترتیب 867، 5263، 631 میلیارد ریال گزارش شده است.