تماس با ما ورود کاربران
اتاق تعاون آذربایجان شرقی
اطلاعات اتاق 
 • رئیس:
 • دبیر:
 • آدرس:
 • تلفن:
 • نمابر:
 • پست الکترونیکی:
 • وب سایت:
درباره اتاق 
متن درباره اتاق
اهداف اتاق
متن اهداف اتاق
برنامه های اتاق
متن برنامه های اتاق
اطلاعات استانی
بر اساس برآورد جمعیتی سال 1396 ، جمعیت استان حدود 3.9 میلیون نفر می باشد که 72.2 درصد در مناطق شهری و 27.8 درصد در مناطق روستایی و غیر ساکن زندگی میکنند.
اطلاعات اقتصادی
 • نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 1396، 42.1 درصد و نرخ بیکاری استان در این دوره زمانی 10.7 درصد می باشد.
 • جمعیت فعال اقتصادی استان در سال 1396 بر اساس طرح مزبور 137462 نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب 1228780 و 147681 نفر میباشد. سهم شاغلان بخش کشاورزی، صنعت و خدمات استان در سال 1396 به ترتیب 19.7، 39.4 و 40.8 درصد می باشد.
 • این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی (GDP ) در سال 1394 رتبه 9 قرار دارد.
 • در سال 1395 ارزش صادرات و واردات استان به ترتیب 1211730 و 1113982 هزار دلار می باشد.
اطلاعات تعاونی های استان
در سال 1396 تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری استان 18 شرکت با سرمایه 2789 میلیون ریال و اشتغال 728 نفر بوده است .
اطلاعات آموزشی
تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان در سال تحصیلی96-1395، 186491 نفر می باشد که 58 درصد مربوط به مردان و 42 درصد مربوط به زنان است.
اطلاعات صنعت
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1396 تعداد مجوز تاسیس کارگاه های صنعتی استان 1070 فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی استان 493 فقره بوده است.
اعتبارات و تسهیلات دریافتی
در سال 1396 میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق کارآفرینی امید دراستان به ترتیب 902، 6153، 362 میلیارد ریال ریال گزارش شده است.