آمارهای کلان اقتصادی
چاپ

اتاق تعاون ایران جهت نیل به اهداف خود که همانا مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاون در راستای پیشرفت اقتصادی کشور است، اقدام به گردآوری و تهیه اطلاعات از آمارهای اقتصادی می‌کند که این آمارها بطور عمده شامل انواع شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ تورم، شاخص قیمت تولیدکنندگان، نرخ اشتغال و آمارهای صنعتی، آمار فعالیت‌های ساختمانی و آمار فعالیت‌های خدماتی ... می باشد.

بانک مرکزی

مرکز آمار ایران

گمرک

سایر آمار

بانک مرکزی