ثبت نام دوره ها استعلام گواهینامه ها کتابخانه دیجیتال
آموزش ویژه مدیران
چاپ

آموزش ویژه مدیران:

آموزش مهارت و دانش به مدیران جهت ایجاد هماهنگی و همترازی عوامل موثر درونی یک کسب و کار یا سازمان از اهداف اصلی این دوره از دوره های مرکز آموزش اتاق تعاون ایران است. استراتژی های سازمان در رسیدن به اهدافش، ساختارهای ارتباطی درون و برون سازمانی، سیستم های مختلف و فرآیندهای آنها، منابع انسانی و مهارتهای آنها و نهایتا شیوه و سبک مدیریت عواملی هستند که در این دوره های جامع به صورت تخصصی به آنها پرداخته خواهد شد.

 

      مزایای دوره جامع مدیران: 

        - تدوین محتوای آموزشی منطبق با نیاز مدیران سازمان ها و کسب و کارها

        - بهره مندی از اساتید و مشاورین مجرب و تراز اول ایران

       - ارتباط با شبکه تجاری و بهره مندی از انتقال تجارب مدیران عامل

       - ارتقاء توانایی مدیران به مهارت ها و دانش کاربردی مورد نیاز مدیران

       - امکان ارائه مشاوره در حوزه مدیریت

    

 

دوره جامع مدیران حرفه ای آموزشی مبتنی بر استانداردهای بین المللی به صورت بومی شده ویژه مدیران: 

   ارتقاء مهارت رهبری و مربیگری سازمانی برای مدیران

   ارتقای بینش مدیران در راستای پیکربندی اهداف و استراتژی های تعاونی

   توانایی تدوین استراتژی های مدیریت منابع انسانی

   ارتقاء مهارت تصمیم گیری و حل مسئله مدیران

   آموزش استفاده از ابزارهای مدیریتی برای رشد اتاق تعاون

   ارتقاء مهارت اصول و فنون مذاکره درون سازمانی و برون سازمانی