ثبت نام دوره ها آرشیو محتوا کتابخانه دیجیتال
 

آموزش جامع قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا

مدرس دوره آموزشی : سرکار خانم دکتر تقی زاده

ظرفیت : 87 نفر

زمان شروع ثبت نام : 1401/05/10 تا 1401/07/20
مبلغ دوره : 1,500,000ريال
محل برگزاری : مرکز آموزش اتاق تعاون ایران
مدت زمان این دوره 8 ساعت میباشد
در پایان دوره به شما مدرک معتبر اعطا میشود