ثبت نام دوره ها آرشیو محتوا کتابخانه دیجیتال
 

روش های نوین حل مسائل و مشکلات کسب و کار و کارآفرینی

مدرس دوره آموزشی : دکتر وفایی یگانه

ظرفیت : 94 نفر

زمان شروع ثبت نام : 1401/04/17 تا 1401/06/06
مبلغ دوره : 500,000ريال
محل برگزاری : مرکز آموزش اتاق تعاون ایران
مدت زمان این دوره 2 ساعت میباشد
در پایان دوره به شما مدرک معتبر اعطا میشود