ثبت نام دوره ها آرشیو محتوا کتابخانه دیجیتال
 

آموزش جامع قوانین و مقررات حقوقی بخش تعاون

مدرس دوره آموزشی : جناب آقای رضایی نسب

ظرفیت : 87 نفر

زمان شروع ثبت نام : 1401/04/11 تا 1401/06/01
مبلغ دوره : 1,250,000ريال
محل برگزاری : مرکز آموزش اتاق تعاون ایران
مدت زمان این دوره 10 ساعت میباشد
در پایان دوره به شما مدرک معتبر اعطا میشود