ثبت نام دوره ها آرشیو محتوا کتابخانه دیجیتال
 

آموزش چگونگی درج شرط داوری در قراردادها

مدرس دوره آموزشی : دکتر مسعود منشدی

ظرفیت : 89 نفر

زمان شروع ثبت نام : 1401/04/10 تا 1401/06/02
مبلغ دوره : 750,000ريال
محل برگزاری : مرکز آموزش اتاق تعاون ایران
مدت زمان این دوره 2 ساعت میباشد
در پایان دوره به شما مدرک معتبر اعطا میشود