ثبت نام دوره ها استعلام گواهینامه ها کتابخانه دیجیتال
 

آموزش استراتژی های بازاریابی

مدرس دوره آموزشی : جناب آقای دکتر احمد قاسمی

ظرفیت : 142 نفر

زمان شروع ثبت نام : 1400/05/20 تا 1400/06/31
مبلغ دوره : 1,500,000ريال
محل برگزاری : اتاق تعاون ایران
مدت زمان این دوره 10 ساعت میباشد
در پایان دوره به شما مدرک معتبر اعطا میشود