ثبت نام دوره ها استعلام گواهینامه ها کتابخانه دیجیتال
 

تبیین و تشریح بخشنامه 11و14 سازمان تامین اجتماعی

مدرس دوره آموزشی : مدرسان سازمان تامین اجتماعی

ظرفیت : 90 نفر

زمان شروع ثبت نام : 1400/06/21 تا 1400/07/13
مبلغ دوره : 750,000ريال
محل برگزاری : اتاق تعاون ایران
مدت زمان این دوره 4 ساعت میباشد
در پایان دوره به شما مدرک معتبر اعطا میشود