ثبت نام دوره ها استعلام گواهینامه ها کتابخانه دیجیتال
 

دوره آموزشی اینکوترمز 2020

مدرس دوره آموزشی : دکتر ساسان خدایی

ظرفیت : 98 نفر

زمان شروع ثبت نام : 1400/04/25 تا 1400/06/31
مبلغ دوره : 1,750,000ريال
محل برگزاری : اتاق تعاون ایران
مدت زمان این دوره 20 ساعت میباشد
در پایان دوره به شما مدرک معتبر اعطا میشود