ثبت نام دوره ها آرشیو محتوا کتابخانه دیجیتال
 

وبینار آموزشی کارت بازرگانی (متقاضیان تمدید کارت بازرگانی)

مدرس دوره آموزشی : جناب آقای دکتر ناصری

ظرفیت : 86 نفر

زمان شروع ثبت نام : 1401/03/03 تا 1401/10/10
مبلغ دوره : 2,500,000ريال
محل برگزاری : مرکز آموزش اتاق تعاون ایران
مدت زمان این دوره 3 ساعت میباشد
در پایان دوره به شما مدرک معتبر اعطا میشود