ثبت نام دوره ها استعلام گواهینامه ها کتابخانه دیجیتال
 

آموزش معرفی بازار کشور چین (با اعمال تخفیف 50% ویژه تعاونگران)

مدرس دوره آموزشی : جناب آقایان سید آقازاده و رضایی پور

ظرفیت : 92 نفر

زمان شروع ثبت نام : 1400/04/06 تا 1400/05/11
مبلغ دوره : 1,125,000ريال
محل برگزاری : اتاق تعاون ایران
مدت زمان این دوره 2 ساعت میباشد
در پایان دوره به شما مدرک معتبر اعطا میشود