بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
 
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
 
19 الی 22 مردادماه 1399
 
 
برگزارکننده: اتاق تعاون ایران
 
محل برگزراری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران