تماس با ما ورود کاربران
برگزاری دوره انواع بیمه و بیمه نامه باربری کلوزهای بیمه + بازرسی + استاندارد
مرکز آموزش اتاق تعاون ایران برگزار می کند
 
 برگزاری دوره انواع بیمه و بیمه نامه باربری کلوزهای بیمه + بازرسی + استاندارد
به مدت 8 ساعت 
 
هزینه دوره : 250.000 تومان 
 
 
جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88931270 تماس بگیرید