برگزاری سمینار یک روزه "الگوی راهبردی حمایت از تولید" مورخ 98/03/27

 برگزاری سمینار یک روزه "الگوی راهبردی حمایت از تولید"

 

در راستای تحقق شعار سال مبنی بر رونق تولید با همکاری مرکز آموزش اتاق تعاون ایران و گروه کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران

 
 
زمان: 1398/03/27 از ساعت 10 صبح
مکان: سالن اجتماعات اتاق تعاون ایران
 
سخنرانان: جناب آقای دکتر سیاح؛ مدیر گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران  
 
 
تاریخ: 1398/03/13
عنوان: برگزاری سمینار یک روزه "الگوی راهبردی حمایت از تولید" مورخ 98/03/27