تماس با ما ورود کاربران خانه
امور حقوقی،مجلس،استانها و اتحادیه ها استانها و اتحادیه ها کمیسیون های تخصصی >صورتجلسات کمیسیونهای تخصصی > آرشیو اسناد - صورتجلسات کمیسیون ها
جستجو
عنوان :
کليدواژه ها :
تاريخ مخابره : / /
تمام موارد اختياري مي باشند .
 
با انتخاب هريک از گروهها، اسناد مربوط به آن گروه را مشاهده خواهيد کرد. براي بازگشت به حالت اوليه کليد "نمايش همگي" را فشار دهيد.
  • سال 99
  • سال 98
  • سال ۹۷
  • سال ۱۴۰۰
 
 
شما هم اکنون در صفحه  از 1 هستيد. تعداد موارد يافت شده : 53
  کمیسـیون تخصصـی صـنعت و معـدن 1400/06/31
برگزاری انتخابات هیئت رئیسه
گروه : سال ۱۴۰۰
  کمیسیون تامین و توزیع تعاونی های مصرف 1400/06/31
ارائه گزارش و برگزاری انتخابات هیئت رئيسه
گروه : سال ۱۴۰۰
  کمیسیون مرزنشینان 1400/06/27
ارائه گزارش اقدامات
گروه : سال ۱۴۰۰
  کمیسیون صنایع دستی فرش و گردشگری 1400/04/21
ارائه گزارش عملکرد کمیسیون صنایع دستی، فرش و گردشگری
گروه : سال 99
  کمیسیون بانوان 1400/04/21
ارائه گزارشات ۹۹ .استانها
گروه : سال 99
  کمیسیون بازار سرمایه، بیمه و بانک 1399/12/09
کنش و واکنش حوزه تعاون مبتنی بر عملکرد بازار سرمایه
گروه : سال 99
  کمیسیون تخصصی بانوان 1399/12/03
ارائه گزارش عملکرد کمیسیون بانوان
گروه : سال 99
  کمیسیون توسعه تجارت و صادرات غیر نفتی اتاق تعاون ایران 1399/11/26
بررسی جایگاه و نقش بخش تعاون و اتاق تعاون ایران در برنامه های توسعه صادرات غیر نفتی
گروه : سال 99
  کمیسیون صنایع دستی فرش و گردشگری 1399/11/25
گزارش آخرین وضعیت راه اندازی کارگروه گردشگری و برنامه ریزی جهت فعال نمودن آن
گروه : سال 99
  کمیسیون راهبردی روسای کمیسیون های 14 گانه اتاق تعاون ایران 1399/11/14
بررسی آخرین وضعیت پیگیری اقدامات کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون ایران
گروه : سال 99
  کمیسیون صنعت و معدن 1399/11/14
بررسی مشکلات و توانمدی ها ....
گروه : سال 99
  کمیسیون تخصصی کشاورزي و صنایع غذایی 1399/11/05
مهمترین مشکلات اعضا کمیسیون کشاورزی در حوزه سیستم بانکی و بانک کشاورزی است
گروه : سال 99
  کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی 1399/11/04
انتخاب دبیر کمیسیون
گروه : سال 99
  کمیسیون تخصصی آموزش، توسعه و ترویج فرهنگ تعاون 1399/11/01
گزارش عملکرد و ...
گروه : سال 99
  کمیسیون تخصصی انرژی، صنایع پاالیشی و پتروشیمی 1399/11/01
ستفاده از ظرفیت بخش تعاون جهت مشارکت در توزیع مواد پتروشیمی
گروه : سال 99
  کمیسیون تامین و توزیع تعاونی های مصرف 1399/11/01
برنامهریزی استفاده از ظرفیت عضویت اتاق تعاون ایران در ستاد تنظیم بازار
گروه : سال 99
  کارگروه ویژه گردشگری 1399/07/21
ضرورت احیاء راه اندازی تعاونیهای روستایی در حوزه گردشگری جهت توسعه مناطق روستایی کشور با توجه ویژه به جوامع محلی
گروه : سال 99
  کمیسیون تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران 1399/07/21
نشست مشترک با جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی رئیس اول محترم مجلس شورای اسلامی
گروه : سال 99
  کمیسیون تخصصی مسکن و خدمات فنی و مهندسی اتاق تعاون ایران 1399/07/15
بررسی آخرین وضعیت راه اندازی مرکز توسعه بازآفرینی شهری بخش تعاون و گزارش اقدامات صورت پذیرفته شده در خصوص شروع سه پهنه دارای اولویت
گروه : سال 99
  کمیسیون تخصصی حمل و نقل، گمرک و ترانزیت 1399/07/15
اخذ نظر در رابطه با بسته پیشنهادی سه )اصناف، بازرگانی و تعاون( در خصوص کاهش اثر شیوع کرونا بر اقتصاد حوزه حمل و نقل
گروه : سال 99
  کمیسیون تخصصی توسعه تجارت و صادرات غیر نفتی 1399/07/09
بررسی و اعلام نقطه نظرات بسته سیاستی بانک مرکزی ج.ا.ایران برای بازگشت ارز حاصل از صادرات
گروه : سال 99
  کمیسیون تخصصی بازار سرمایه، بیمه و بانک 1399/07/07
شناسایی مشکلات حوزه بیمه و بانک و مالیات با توجه به شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد بخش تعاون و راه های برون رفت از آن
گروه : سال 99
  نشست مشترک با سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران 1399/07/07
برنامه ریزی در خصوص آموزش، خدمات فنی و مشاورهای به اتحادیهها و تعاونیهای حوزه مسکن توسط سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران
گروه : سال 99
  کمیسیون بهبود مستمر فضاي کسب و کار 1399/07/02
کمیسیون بهبود مستمر فضاي کسب وکار
گروه : سال 99
  کمیسیون صنایع دستی فرش و گردشگری 1399/06/25
ارائه گزارش توسط رئیس کمیسیون در خصوص ...
گروه : سال 99
  کمیسیون دانش بنیان فناوری ارتباطات و اطلاعات 1399/06/25
برنامه ریزی در راستای شعار سال به منظور استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیانی در جهش تولید
گروه : سال 99
  کمیسیون بانوان 1399/06/24
راه اندازی شبکه تعاون تجارت
گروه : سال 99
  کمیسیون تامین و توزیع تعاونی هاي مصرف 1399/06/23
بررسی فرآیند تامین و توزیع کالاهاي اساسی
گروه : سال 99
  کمیسیون مرزنشینان 1399/06/22
ارائه گزارش هیات رئیسه درخصوص پیگیری ابلاغ اصلاحیه اقلام جدید
گروه : سال 99
  کمیسیون آموزش 1399/04/07
بررسی مصوبات سال 1398 کمیسیون
گروه : سال 99
  کمیسیون بانوان 1399/02/30
بررسی وضعیت عملکرد کمیسیون تخصصی بانوان
گروه : سال 99
  کمیسیون تخصصی انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی 1398/11/21
برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون
گروه : سال 98
  کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی 1398/11/21
نشست مشترک کارگروه امور تولیدات دامی با معاونت محترم امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی
گروه : سال 98
  کمیسیون مرزنشینان 1398/11/15
بررسی مصوبات سال 1397 و 1398 کمیسیون
گروه : سال 98
  کمیسیون بانوان 1398/11/13
گروه : سال 98
  کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی 1398/11/13
گروه : سال 98
  کمیسیون صنعت و معدن 1398/08/21
بررسی مشکلات واحدهای صنعتی
گروه : سال 98
  کمیسیون تخصصی توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی 1398/06/24
بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه همکاری با اتاق های مشترک بازرگانی
گروه : سال 98
  کمیسیون تخصصی دانش بنیان، فناوری ارتباطات و اطلاعات 1398/06/24
بررسی توانمندی ها و مشکلات شرکت های دانش بنیان
گروه : سال 98
  کمیسیون تخصصی حمل و نقل، گمرک و ترانزیت 1398/06/16
هم اندیشی فعالان این حوزه با ریاست محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
گروه : سال 98
  کمیسیون حمل و نقل، گمرک و ترانزیت 1398/03/25
هم اندیشی در خصوص زوایای طرح ساماندهی حمل و نقل درون شهری
گروه : سال 98
  کمیسیون بهبود مستمر فضاي کسب و کار 1398/03/01
دستیابی به راهکارهاي موثر جهت بهبود مستمر فضاي کسب و کار در سال رونق تولید
گروه : سال 98
  کمیسیون حمل و نقل، گمرک و ترانزیت 1398/02/21
بحث در خصوص ایجاد شرکت های تامین نیاز حوزه حمل و نقل در بخش تعاون
گروه : سال 98
  کمیسیون مسکن و خدمات فنی مهندسی 1398/02/21
جمع بندی فعالیت های کمیسیون در سال 1397 و تدوین برنامه سالانه کمیسیون
گروه : سال 98
  کمیسیون تامین و توزیع تعاونی های مصرف 1398/02/21
پیگیری توزیع کالاهای اساسی در شرکت های تعاونی
گروه : سال 98
  کمیسیون صنایع دستی، فرش و گردشگری 1398/02/21
بحث و بررسی در راستای تحقق شعار سال 1398(رونق تولید)
گروه : سال 98
  کمیسیون توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی 1398/02/11
بحث و تبادل نظر در مورد برنامه های سال 98
گروه : سال 98
  کمیسیون آموزش 1398/02/10
بحث و بررسی در راستای تحقق شعار سال98(رونق تولید)
گروه : سال 98
  کمیسیون مرزنشینان 1397/07/29
بررسی پیشنهاد هیات وزیران در خصوص میزان سهمیه و نرخ معافیت
گروه : سال ۹۷
  کمیسیون حمل و نقل 1397/07/23
بررسی مشکلات حمل و نقل با تمرکز بر خدمات پشتیبانی حمل و نقل جاده ای
گروه : سال ۹۷
  کمیسیون دانش بنیان 1397/07/18
بررسی توانمندی های شرکت های دانش بنیان
گروه : سال ۹۷
  کمیسیون بازار سرمایه، بانک و بیمه 1397/06/27
بررسی طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران
گروه : سال ۹۷
  کمیسیون تامین و توزیع تعاونی های مصرف 1397/06/27
بررسی ظرفیت های بخش تعاون در توزیع کالاهای اساسی
گروه : سال ۹۷