پشتیبانی و برنامه ریزی >شامخ ساختمان PMI > آرشیو اسناد - PMI
جستجو
عنوان :
کليدواژه ها :
تاريخ مخابره : / /
تمام موارد اختياري مي باشند .
 
با انتخاب هريک از گروهها، اسناد مربوط به آن گروه را مشاهده خواهيد کرد. براي بازگشت به حالت اوليه کليد "نمايش همگي" را فشار دهيد.
  • سال 98
  • سال 99
 
 
شما هم اکنون در صفحه  از 1 هستيد. تعداد موارد يافت شده : 10
  گزارش دوره دهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – خرداد 1399 1399/04/17
گروه : سال 99
  گزارش دوره هشتم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – اردیبهشت 1399 1399/03/18
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در اردیبهشت ماه 1399
گروه : سال 99
  گزارش دوره هفتم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – فروردین 1399 1399/02/14
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در فروردین ماه 139۹
گروه : سال 99
  گزارش وضعیت صنعت ساختمان در نیمه دوم سال 1398 1399/02/02
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در نیمه دوم 1398
گروه : سال 98
  گزارش دوره ششم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – اسفند 1398 1399/02/02
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در اسفندماه 1398
گروه : سال 98
  گزارش دوره پنجم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – بهمن 1398 1398/12/19
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در بهمن ماه 1398
گروه : سال 98
  گزارش دوره چهارم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – دی 1398 1398/11/15
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در دی ماه 1398
گروه : سال 98
  گزارش دوره سوم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – آذر 1398 1398/10/14
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در آذرماه 1398
گروه : سال 98
  گزارش دوره دوم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – آبان 1398 1398/09/17
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در آبان ماه 1398
گروه : سال 98
  گزارش دوره اول طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – مهر 1398 1398/08/29
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در مهرماه 1398
گروه : سال 98