تماس با ما ورود کاربران خانه
پشتیبانی و برنامه ریزی شامخ ساختمان PMI > آرشیو اسناد - PMI
جستجو
عنوان :
کليدواژه ها :
تاريخ مخابره : / /
تمام موارد اختياري مي باشند .
 
با انتخاب هريک از گروهها، اسناد مربوط به آن گروه را مشاهده خواهيد کرد. براي بازگشت به حالت اوليه کليد "نمايش همگي" را فشار دهيد.
  • سال 98
  • سال 99
  • سال 1400
 
 
شما هم اکنون در صفحه  از 1 هستيد. تعداد موارد يافت شده : 27
  گزارش دوره بیست و پنجمین طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – مهر 1400 1400/08/12
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در مهر ماه 1400
گروه : سال 1400
  گزارش دوره بیست و چهارمین طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – شهریور 1400 1400/07/12
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در شهریور ماه 1400
گروه : سال 1400
  گزارش دوره بیست و سومین طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – مرداد 1400 1400/06/15
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در مرداد ماه 1400
گروه : سال 1400
  گزارش دوره بیست و دومین طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – تیر 1400 1400/05/24
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در تیرماه 1400
گروه : سال 1400
  گزارش دوره بیست و یکمین طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – خرداد 1400 1400/04/14
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در خرداد ماه 1400
گروه : سال 1400
  گزارش دوره بیستمین طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – اردیبهشت 1400 1400/03/18
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در اردیبهشت ماه 1400
گروه : سال 1400
  گزارش دوره نوزدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – فروردین 1400 1400/02/13
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در فروردین ماه 1400
گروه : سال 1400
  گزارش دوره هجدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – اسفند 1399 1400/02/01
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در اسفند ماه 1399
گروه : سال 99
  گزارش دوره هفدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – بهمن 1399 1399/12/12
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در بهمن ماه 1399
گروه : سال 99
  گزارش دوره شانزدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – دی 13۹۹ 1399/11/12
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در دی ماه 139۹
گروه : سال 99
  گزارش دوره پانزدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – آذر 1399 1399/10/13
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در آذر ماه 1399
گروه : سال 99
  گزارش دوره چهاردهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – آبان 1399 1399/09/15
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در آبان ماه 1398
گروه : سال 99
  گزارش دوره سیزدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – مهر 1399 1399/08/14
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در مهرماه 1399
گروه : سال 99
  گزارش 6 ماهه طرح شامخ ساختمان (فروردین تا شهریور 99) 1399/07/21
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در نیمه اول 1399
گروه : سال 99
  گزارش دوره دوازدهمین طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – شهریور 1399 1399/07/13
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در شهریورماه 1399
گروه : سال 99
  گزارش دوره یازدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – مرداد 1399 1399/06/26
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در مردادماه 1399
گروه : سال 99
  گزارش دوره دهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – تیر 1399 1399/05/15
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در تیرماه 1399
گروه : سال 99
  گزارش دوره نهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – خرداد 1399 1399/04/17
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در خرداد ماه 1399
گروه : سال 99
  گزارش دوره هشتم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – اردیبهشت 1399 1399/03/18
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در اردیبهشت ماه 1399
گروه : سال 99
  گزارش دوره هفتم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – فروردین 1399 1399/02/14
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در فروردین ماه 139۹
گروه : سال 99
  گزارش وضعیت صنعت ساختمان در نیمه دوم سال 1398 1399/02/02
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در نیمه دوم 1398
گروه : سال 98
  گزارش دوره ششم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – اسفند 1398 1399/02/02
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در اسفندماه 1398
گروه : سال 98
  گزارش دوره پنجم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – بهمن 1398 1398/12/19
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در بهمن ماه 1398
گروه : سال 98
  گزارش دوره چهارم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – دی 1398 1398/11/15
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در دی ماه 1398
گروه : سال 98
  گزارش دوره سوم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – آذر 1398 1398/10/14
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در آذرماه 1398
گروه : سال 98
  گزارش دوره دوم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – آبان 1398 1398/09/17
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در آبان ماه 1398
گروه : سال 98
  گزارش دوره اول طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – مهر 1398 1398/08/29
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در مهرماه 1398
گروه : سال 98