تماس با ما ورود کاربران
سازمان های بخشی اتحادیه بین المللی تعاون ICA
سازمانهای بخشی
اتحادیه با بخش ها و ادارات در رده بالا سازماندهی می شود، هر بخش منابعی را برای اعضای خود فراهم می کندو همچنین نظرسنجی ها و تحقیقات را برای مستند سازی و بهبود حالت تعاون انجام می دهد.اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) دارای 8سازمان بخشی است که سازمانهای عضو ICA را با منافع بخشی خاص سازماندهی می کند.
:سازمانهای
 • صنعت، صنایع دستی و خدمات
 • کشاورزی
 • تعاونی های مصرف کننده
 • شیلات
 • بانک
 • بیمه
 • مراقبت های بهداشتی
 • مسکن

از جمله این سازمانها هستند که هر سازمانی از طریق سازمانهای عضو خود به طور دموکراتیک رهبری شده و از نظر مالی تامین می شود.
صنعت، صنایع دستی و خدمات
سازمان بین المللی تعاون های صنعتی و خدمات یا CICOPA از سال 1947 یک سازمان بخشی اتحادیه بین المللی تعاونی (ICA) بوده است. اعضای آن نماینده سازمان های تعاونی ها از بخش های مختلف مانند: طراحی گرافیک، ساخت و ساز، خدمات اجتماعی، تولید انرژی های تجدید پذیر ، تولید صنعتی، آموزش و پرورش، حمل و نقل، سلامت، خدمات فکری، فعالیت های صنایع دستی و غیره می باشند. اعضای وابسته آنها سازمان های حمایتی هستند که تعاونی ها را در این بخش ها ارتقا می دهند.
بسیاری از این تعاونی ها تعاونی های کارگری هستند، یعنی تعاونی هایی که اعضای آن کارکنان شرکت هستند، یعنی اعضای کارگر، که صاحبان این شرکت هستند. از این رو، این شرکت ها با نوع خاصی از روابط کار، مشخص می شوند که "مالکیت کارگر" نامیده می شود، که متفاوت از تجربه کارکنان متعارف و یا خوداشتغالی است.

CICOPA همچنین نماد تعاونی های اجتماعی که در راستای ارائه خدمات عام المنفعه یا ادغام مجدد از طریق کار کارگران محروم وبه حاشیه رانده شده و همچنین تعاونی های تولیدکننده خوداشتغالی که به منظور تشریک خدمات و سرمایه گذاری های مشترک بوجود آمده اند می باشد.
با تحول اخیر اقتصاد جهانی، تعاونی های صنعتی و خدمات ،دیگر پدیده ای حاشیه ای نیستند، در سال های اخیر ارقام درکشور های صنعتی در حال توسعه، افزایش یافته است. CICOPA در حال حاضر در مجموع 49 عضو در 32 کشور دارد که به نوبه خود وابسته به 65000 شرکت می باشند و 4 میلیون نفررا در استخدام خود دارند.

با این حال، شواهدی وجود دارد که نشان می دهداین پدیده به صورت کمّی گستردگی بیشتری دارد. تعاونی های کارگری، تعاونی های اجتماعی و تعاونی های تولید کنندگان خود اشتغال در صنعت و خدمات با هم بیش از 16 میلیون نفر را در سراسر جهان استخدام می کنند. 10.8 میلیون عضو کارگر در تعاونی های کارگری و اجتماعی و 5.8 میلیون عضو تولید کننده خود اشتغال در صنعت و خدمات فعال هستند که در تعاونی های تولیدی سازماندهی شده اند. CICOPA دارای دو سازمان منطقه ای است: CECOP- CICOPA Europe و CICOPA Americas.

CECOP - CICOPA Europe سازمان منطقه ای CICOPA در اروپا است. این شرکت 27 عضو در 15 کشور اروپایی را شامل می شود که عبارتند از: سازمان های ترویج تعاونی ها و ادارات ملی یا انجمن های تعاونی که نمایندگی 50،000 شرکت را که 1.3 میلیون کارگر را به استخدام خود درآورده اند را دارد. CECOP یکی از اعضای بخش تعاون اروپا، سازمان منطقه ای اتحاد بین المللی تعاونی ICA اروپا است.

CICOPA Americas شامل 13 سازمان موجود در 10 شهرستان قاره آمریکا است که این یک سازمان بخشی ICA-Americas است، سازمان منطقه ای اتحاد بین المللی تعاونیICA آمریکا. CICOPA آمریکا شامل دو سازمان منطقه ای است: CICOPA آمریکای شمالی (سازمان های تعاونی گروهی ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک) و CICOPA Mercosur سازمان های تعاونی گروه بندی برزیل، آرژانتین، اروگوئه و پاراگوئه).
تعاونی کشاورزی
سازمان بین المللی همکاری های کشاورزی (ICAO) نماینده جهانی همکاری های کشاورزی است، تنها سازمان از نوع خود است. این موسسه در سال 1951 تاسیس شد و یکی از هشت سازمان اساسی سازمان بین المللی تعاون است که در حال حاضر 38 سازمان از 30 کشور را تشکیل می دهد. ماموریت ICAO مانند تعاونی ها و سازمان های دیگر که خودعضویت خود را تشکیل می دهند، بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشاورزان در سراسر جهان است.

این تمرکز بر موارد زیر است:
 • ارتباطات
 • همکاری
ICAO از طریق نشست ها، سمینارها و کارگاه های سالانه، به دنبال تسهیل ارتباط بین اعضا و سایر سازمان های توسعه روستایی است. چنین ارتباطی به نوبه خود، همکاری داخلی را (یعنی همکاری میان تعاونی ها) و خارجی (یعنی با کسانی که در خارج از جنبش تعاونی هستند)، تسهیل می کند. با امضای یادداشت تفاهم بین سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل FAO و اتحادیه بین المللی همکاری در سال 2013، ICAO به عنوان رابط بین سازمان ملل و بخش تعاونی کشاورزی شناخته شد. ICAO علاوه بر به اشتراک گذاشتن اطلاعات، اعضای خود را به پروژه های مربوط به FAO با تمرکز بر پروژه هایی که به دنبال ایجاد و یا حمایت از تعاونی های کشاورزی در کشورهای در حال توسعه هستند متصل می کند.
تعاونی های مصرف کننده

اتحادیه مصرف کنندگان در سراسرجهان (CCW) از منافع 26 سازمان تعاونی مصرف کنندگان در سراسر جهان که 75 میلیون عضو را تشکیل می دهند دفاع می کند این سازمان مجموع گردش مالی سالانه بیش از 500 میلیارد یورو را ثبت می کند، یکپاچه سازی و ارائه این گزارشات نیز بر عهده این سازمان می باشد. ایجاد مزایا برای اعضا،اساس همه عملیات CCW است. بنابراین سازمان تلاش می کند:
 • بحث در مورد مشکلات مهم تعاونی های مصرف کننده،ایجاد و ترویج شود. به عنوان مثال سیاست مصرف کننده، عضویت، توسعه کسب و کارو...
 • اطلاعات بین اعضای ICA و سایر سازمان های مربوطه تبادل شود. این سازمان باید اطلاعات مربوط به مسائل مربوط به تعاونی های مصرف کننده را جمع آوری و منتشر کند و در ارتباط با ایجاد تعاونی های مصرف کننده جدید مشاوره دهد.
 • با سایر ساختارهای مربوطهICA از جمله دفتر مرکزی، مناطق، سازمان های بخشی و کمیته های موضوعی همکاری داشته باشد.
 • از طرف ICA، منافع مشترک مصرف کننده را نسبت به سایر سازمان های بین المللی یا سازمان های غیر تعاونی نمایندگی کند.
 • استراتژی جهانی، هماهنگی و حمایت از ساختارهای بخش های تعاون منطقه ای مصرف کننده در مورد تمام مسائل مربوط به اعضای شرکت کننده را تعیین کند.
 • اطلاعات و نتایج کار انجام شده توسط سازمان از طریق انتشارات ICA و دیگر ابزار کارآمد منتشر شود.
 • برای کمک به اجرای موثر اهداف CCW، اعضای شرکت کننده تشویق می شوند که به ساختارهای بخش های منطقه ای که در آن وجود دارند وابسته باشند.
شیلات

سازمان بین المللی شیلات تعاونیICFO یکی از سازمانهای بخشی اتحادیه بین المللی تعاونی ICA است. سازمان بین المللی شیلات تعاونی ICFO ابتدا در سال 1966 به عنوان کمیته کشاورزی ICA تاسیس شد. این سازمان در سال 1976 مستقل شد و به عنوان کمیته شیلات ICA شناخته شد.
اهداف ICFO عبارتند از:
 • ایجاد سازمان های جدید و زنجیره ای صیادی
 • ارتقاء آموزش و تعلیم تعاونی، از جمله تولید موارد آموزشی
 • تبادل اطلاعات فنی در سطح جهانی؛
 • تهیه موادی که به توسعه شیلات کشورهای کمتر توسعه یافته کمک می کند
 • ارتقاء تجارت
بانکداری
بانک تعاونی بانک کوچک و بازرگانی است که به صورت تعاونی سازماندهی شده است.
موسسات بانکی تعاونی در بسیاری از نقاط جهان کار سپرده و اعطای وام را انجام می دهند. بانک های تعاونی متعلق به مشتریان خود هستند و از اصل (یک نفر، یک رأی) پیروی می کنند. بانک های تعاونی اغلب تحت قوانین بانکی و تعاونی تنظیم می شوند. آنها خدماتی نظیر پس انداز و وام را برای غیر عضو و همچنین اعضا ارائه می دهند وحتی بعضی از آنها در بازارهای عمده برای اوراق قرضه، پول و حتی سهام شرکت می کنند. بسیاری از بانک های تعاونی در بازارهای سهام عمومی معامله می شوند ودرنتیجه آنها به طور غیرمستقیم به افراد غیرعضو هم تعلق پیدا می کنند. کنترل عضو توسط این سهام خارجی به صورت سطحی انجام می پذیرد بنابراین آنها ممکن است به عنوان نیمه تعاونی نی در نظر گرفته شوند.
سیستم های بانکی تعاونی معمولا بیشتر از سیستم های اتحادیه های اعتباری یکپارچه تر و منسجم ترهستند. شعبه های محلی بانک های تعاون، خودهیئت مدیره خود را انتخاب و عملیات خود را مدیریت می کنند، اما اکثر تصمیمات استراتژیک نیاز به تایید از یک اداره مرکزی را دارد. اتحادیه های اعتباری معمولا تصمیم گیری های استراتژیک را در سطح محلی حفظ می کنند، هرچند که با توابع دفترمرکزی، مانند دسترسی به سیستم پرداخت جهانی اشتراکات و هماهنگی هایی دارند.

اتحادیه های اعتباری
اتحادیه های اعتباری با هدف ترویج رفاه، ارائه اعتبار با نرخ بهره مناسب و ارائه خدمات مالی دیگر به اعضای خود تشکیل شده اند. اتحادیه های اعتباری معمولا شکل کوچکتری از موسسه بانکی تعاونی هستند ، در بعضی از کشورها، آنها فقط وام های شخصی را تأمین می کنند، در حالی که در برخی دیگر می توانند وام های تجاری را به کشاورزان و همچنین وام های مسکن را ارائه دهند.
بیمه

ICMIF تنها نماینده جهانی بخش تعاونی و بیمه متقابل است که خدمات و فعالیت های منحصر به فرد و ارزش های پایدار خود را برای اعضای خود فراهم می کند. در سراسر جهان ICMIF تنها با 22 نفر و تعدادی از شرکای کاری استراتژیک جهت کسب اطمینان که اعضای مشاوره و پشتیبانی از پیشرفته ترین راه برای کمک به رشد کسب و کار بهره می گیرند کار می کند. دفتر مرکزی در نزدیکی منچستر (بریتانیا) مستقر است، اما همچنین دفاتر منطقه ای در بلژیک، ایالات متحده آمریکا و ژاپن مستقر هستند که در آن ده نفر از تیم های محلی خدمات محلی را به مناطق اختصاص داده اند. همانطور که انتظار می رفت، تیم ICMIF دارای بسیاری از زبان شناسان، کارشناسان ارتباطات، توسعه شخصی، منابع انسانی،حقوقی، حوادث، تحقیقات، بیمه بازنشستگی، نظارتی، مالی، کسب و کارهای نوظهور، پایداری و کارشناسان ریسک می باشد.ICMIF تنها نماینده جهانی بخش تعاونی و بیمه متقابل است. این خدمات و فعالیت های منحصر به فرد و ارزش های پایدار را برای اعضای خود فراهم می کند .