تماس با ما ورود کاربران
صدور گواهی فعالیت
باتوجه به فعالیت گسترده شبکه تعاونی ها بعنوان یکی از بنگاههای تاثیرگذار کشور در معادلات اقتصادی و تأکید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی ) در این خصوص و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 توسط معظم له و و ضرورت ارتقاء سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی که یکی از ارکان 3 گانه پذیرفته شده اقتصاد نظام جمهوری اسلامی ایران است هم چنین تجویز قانون گذار مبنی بر ساماندهی ،شبکه سازی و انسجانم بخشی و به استناد اختیارات مکتسبه از مفاد ماده (5) قانون بهبود مستمر فضای محیط کسب و کار (مصوب 1390/11/16مجلس شورای اسلامی) و در اجرای ماده (73) قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1396/02/13و تبصره های ذیل ماده (2) و تبصره (5) ماده (27) قانون نظام صنفی کشور مرکز صدور گواهی (پروانه) فعالیت اتاق تعاون ایران بعنوان یکی از زیر مجموعه های حوزه معاونت هماهنگی امور استانها و اتحادیه ها ایجاد و واحدهای تابعه آن نیز بمنظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به صدور گواهی(پروانه) فعالیت در اتاق های تعاون استان ها برابر دستور العمل مصوب هیأات رئیسه اتاق تعاون ایران و سایر مستندات ابلاغی در جهت انسجام بخشی، شبکه سازی هم چنین تقویت هویت صنفی برای شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و بهبود ارتباطات بین بخشی در شبکه تعاونی های کشور راه اندازی و ضمن ارائه راهنمایی خدمات لازم را به جامعه هدف خود آغاز نموده است .
 
در این راستا به منظور آسان سازی فرآیند درخواست صدور گواهی (پروانه) فعالیت و مدیریت زمان ، راه اندازی سامانه ثبت درخواست صدور گواهی (پروانه) از سوی معاونت هماهنگی امور استانها و اتحادیه های اتاق تعاون ایران دنبال و هم اکنون بعنوان ابزاری سریع مطمئن و فراگیر در دسترس همه تعاونگران ارجمند می باشد .