تماس با ما ورود کاربران خانه
صورتجلسات کمیسیون ها
کمیسیون صنایع دستی، فرش و گردشگری 1400/10/26
ارائه گزارش تخصصي در سه بخش ....
کمیسیون بانوان 1400/10/26
پيگيري در خصوص فعال سازي كميسيون بانوان در اتاق هاي تعاون استان ها و ...
کمیسیون تخصصی انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی 1400/09/30
تنظیم بازار
کمیسیون تخصصی پایش و بهبود فضای کسب و کار 1400/09/30
ارائه گزارش عملکرد و برگزاری انتخابات
کمیسـیون تخصصـی صـنعت و معـدن 1400/06/31
برگزاری انتخابات هیئت رئیسه
کمیسیون تامین و توزیع تعاونی های مصرف 1400/06/31
ارائه گزارش و برگزاری انتخابات هیئت رئيسه
کمیسیون تامین و توزیع تعاونی های مصرف 1400/06/28
ارائه گزارش اقدامات
کمیسیون مرزنشینان 1400/06/27
ارائه گزارش اقدامات
کمیسیون صنایع دستی فرش و گردشگری 1400/04/21
ارائه گزارش عملکرد کمیسیون صنایع دستی، فرش و گردشگری
کمیسیون بانوان 1400/04/21
ارائه گزارشات ۹۹ .استانها
<< صفحه بعد  6 5 4 3 2 1  
صفحه 1 از 6 صفحه
 نمایش در هر صفحه 
[آرشيو]