تماس با ما ورود کاربران خانه
سمینارهای آموزشی

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 88931270 تماس بگیرید.

 

هم چنین می توانید برای ثبت نام و شرکت در دوره های در حال برگزاری فرم ثبت نام موجود در صفحه را تکمیل نمایید.

 

ردیفکد دورهعنوان دورهپیش نیازنام استاد
تاریخ برگزاری
تاریخ شروع برگزاری - ناریخ پایان برگزاری - تاریخ امتحان
مدت برگزاریمدت دورهسرفصل دروسشهریه
1 981105 تجزیه و تحلیل صورت های مالی ندارد جناب آقای رضایی دوره 1 : 5 بهمن 1398 تا 6 بهمن 1398- 6 بهمن 1398

4 98/11/05
ساعت : 14 الی 18
0 ریال
2 981102 معرفی و فروش خدمات مالی در بازار سرمایه ندارد سرکار خانم ندا بشیری دوره 1 : 2 بهمن 1398 تا 2 بهمن 1398- 2 بهمن 1398

4 98/11/02
ساعت : 14 الی 18
0 ریال
3 981024 تحلیل بازارهای مالی داخلی و بین المللی ندارد جناب آقای سینا سلیمانی دوره 1 : 24 دي 1398 تا 25 دي 1398- 25 دي 1398

نام مشخص 24/10/1398
ساعت : 14 الی 17
0 ریال
4 981016 تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته ندارد آقای دکتر بهزادفر دوره 1 : 16 دي 1398 تا 17 دي 1398- 17 دي 1398

4 98/10/16
ساعت : 14 الی 18
0 ریال
5 981001 تحلیل بنیادی بورس - مقدماتی و پیشرفته ندارد آقای دکتر کوشکی دوره 1 : 9 دي 1398 تا 11 دي 1398- 11 دي 1398

4 98/10/09
ساعت : 14 الی 18
0 ریال
1 2 3 4