سمینارهای آموزشی

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 88931270 تماس بگیرید.

 

هم چنین می توانید برای ثبت نام و شرکت در دوره های در حال برگزاری فرم ثبت نام موجود در صفحه را تکمیل نمایید.

 

ردیفکد دورهعنوان دورهپیش نیازنام استاد
تاریخ برگزاری
تاریخ شروع برگزاری - ناریخ پایان برگزاری - تاریخ امتحان
مدت برگزاریمدت دورهسرفصل دروسشهریه
1 ۹۸۰۴۰۴ کارت بازرگانی ندارد جناب آقای دکتر ناصری دوره 1 : 4 تير 1398 تا 4 تير 1398- 4 تير 1398

2 ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
ساعت : 9:30 الی 11:30
2,000,000 ریال
2 ۹۸۰۴۰۹ مقررات صادرات و واردات ندارد جناب آقای دکتر ناصری دوره 1 : 9 تير 1398 تا 12 تير 1398- 12 تير 1398

16 ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
ساعت : 15 الی 17
3,000,000 ریال
3 ۹۸۰۴۱۶ امور گمرکی و فرآیندهای آن در صادرات و واردات ندارد جناب آقای دکتر گلی دوره 1 : 15 تير 1398 تا 18 تير 1398- 18 تير 1398

18 ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
ساعت : 14 الی 18
3,000,000 ریال
1