تماس با ما ورود کاربران خانه
پرسشنامه نحوه تأمین مالی در شرکت های تعاونی
 
 
پاسخگوی گرامی
 
ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات در خصوص نحوه تأمین مالی شرکت های تعاونی تنظيم شده است. با توجه به ضرورت و اهمیت تأمین مالی شرکت های تعاونی، امید است با همکاری و مساعدت شما، به نتیجه مطلوب برسیم. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود با دقت به سؤالات جواب بدهید.
مشخصات عمومی
واحد/بنگاه:
 نام و نام خانوادگی مدیرعامل:
موبایل:
 رشته فعالیت:
شیوه های تامین مالی:
سهم آورده های شخصی در تأمین مالی شرکت چند درصد است؟
تا چه حد به گرفتن وام از نهادها و مؤسسات مالی متکی بوده اید؟
چند درصد از وام ها و تسهیلات دریافتی تان از بانک توسعه تعاون بوده است؟
تا چه حد به گرفتن وام از تعاونی های اعتبار متکی بوده اید؟
تا چه اندازه با روش های تأمین مالی خارجی آشنایی دارید؟
میزان آشنایی با شیوه تأمین مالی در بازار سرمایه (بورس)؟
برای تأمین مالی در کدام یک از موارد زیر بیشتر با محدودیت مواجه بوده اید؟


مهمترین هدف شرکت های تعاونی برای تامین مالی چیست؟تا چه اندازه در امر تأمین مالی به جذابیت روش برای جذب سهامدار غیر عضو توجه شده است؟