بخش تعاون در قاره آسیا
چاپ
تعاون در آسیا

اتحادیه بین المللی تعاون ICA با هدف ایجاد دفتر منطقه ای و مرکز آموزش برای جنوب شرق آسیا در سال 1960 پس از بحث هایی که در کنگره های مختلف اتحادیه درسال 1948 صورت گرفت، به منطقه آسیا -اقیانوسیه آمد. در این مباحث، راه ها و ابزارها برای جنبش های تعاون ملی در کشورهای در حال توسعه ی نزدیک به اتحادیه و همچنین برای به دست آوردن چالش جهانی از طریق ابزار تعاون، جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه موردبحث و بررسی قرارگرفت . نوزدهمین کنگره اتحادیه بین المللی تعاون در سپتامبر 1354 و با تصویب قطعنامه ای که اعضای خود خصوصا آنهایی که در کشور خودشان به صورت کامل ثابت شده اند را با در نظر گرفتن راه ها و ابزارهایی برای تأمین مالی لازم برای اجرای این برنامه ها جهت هر گونه کمک و تشویق به پیشگامان تعاون و سازمان های تازه تشکیل شده در کشورهای توسعه نیافته و هدایت مقامات اتحادیه برای تدوین برنامه اقدام ICA و اعضای آن برای ارتقاء تعاون در تمام اشکال آن در مناطق توسعه یافته در خارج از کشور ملزم می ساخت به پایان رسید.
 
ساختار منطقه ای
در راستای ساختار سازمانی ICA در سطح جهانی، تمام ادارات منطقه ای ICA، ساختارهای اداری را اتخاذ کرده اند که شامل یک مجلس منطقه ای است که هر دو سال یک بار با نمایندگان سازمان های عضو منطقه گردهم می آیند . مجمع منطقه ای سیاست های مربوط به مسائل عمده ای که بر سازمان و جنبش تعاون در منطقه تاثیر می گذارد را سازماندهی می کند. مجمع منطقه ای یک هیئت منطقه ای تشکیل می دهد که از نمایندگان منطقه ای انتخاب می شوند تا کار و فعالیت های دفتر منطقه ای ICA را نظارت کنند. رئیس مجمع منطقه ،رئیس هیئت منطقه ای نیز خواهد بود. مجلس منطقه ای نیز حداکثر هشت عضو دیگر را به هیئت منطقه ای که از میان نامزدهای ارائه شده توسط سازمان های عضو انتخاب می شوند را معرفی می کند که به عنوان نمایندگان منطقه و بخش های تعاون می شوند. کمیته های ویژه ای در منطقه جهت مراقبت از منافع بخشها ایجاد شده اند. کمیته ها حامیان اداری خود را برای یک دوره دو ساله انتخاب می کنند، در حال حاضر کمیته های زیر در منطقه فعالیت می کنند:

• کمیته کشاورزی
• کمیته توسعه منابع انسانی
• کمیته مصرف کننده
• کمیته همکاری های دانشگاه / پردیس
• کمیته جنسیت
• کمیته جنگلداری
• کمیته اعتباری و بانکداری
• کمیته همکاری های جوانان
• کمیته تحقیقات

 
 
چشم انداز
شناخته شدن به عنوان سازمان مرجع که صدای موثر و کارآمد جهانی را برای دانش، تخصص و اقدام هماهنگ برای تعاونی ها را فراهم می کند.دفتر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه دارای دفاتری در دهلی نو در هند هستند. برای توسعه تجارت بین تعاونی ها در منطقه، دفتر تجاری نیز در مالزی تاسیس شده است. عملیات و فعالیت های روزانه توسط مدیر منطقه ای با کمک کارکنان حرفه ای و پشتیبانی انجام می شود.

ماموریت
اتحادیه بین المللی تعاون، تعاونی ها را در سراسر جهان ادغام می کند. این نگهدارنده ارزش ها و اصول همکاری است و مدل کسب و کار مبتنی بر ارزش های متمایز خود را نشان می دهد که افراد و جوامع را به وسیله ابزار خودپنداری و تأثیر آن بر توسعه می رساند. ICA از منافع و موفقیت تعاونی ها حمایت می کند، بهترین شیوه ها و دانش را منتشر می کند، ظرفیت های خود را تقویت می کند و در طول زمان ،عملکرد و پیشرفت آنها را نظارت می کند.

اهداف استراتژیک
• افزایش مشارکت در عضویت و مدیریت به یک سطح جدید.
• دعوت به عضویت بیشتر ICA از خاورمیانه، آسیای مرکزی، مکونگ دلتا و مناطق فرامنطقه ای اقیانوس آرام.
• تنظیم کمیته های شیلات، جنگلداری (2F) در مناطق روستایی؛ و بهداشت و مسکن (2H) در منطقه شهری
• مطالعه قوانین تعاونی های اولیه کشور و ایجاد یک مدل قانونی با هدف اطمینان از پایداری مالی تعاونی ها و حکومت مشارکتی و تصمیم گیری اعضا، به خصوص برای زنان و جوانان.
• قرار دادن تعاونی ها را به عنوان سازندگان پایداری
• توسعه پارادایم و شیوه های مصرف گرایی اخلاقی مصرف کنندگان و تولید اخلاقی تولید کنندگان.
• ارتقاء "تجارت تعاونی" به طور استراتژیک از طریق روش های "تجارت منصفانه" و "و بستر تجارت B-B" از طریق اینترنت
• ارتقاء مبادلات فنی و کمک در فناوری اطلاعات از طریق کارگاه و آموزش
• تبدیل دانش فنی و مدیریتی، به ویژه در زمینه های کسب و کار "کسب و کار بازیافت منابع" و "انرژی های تجدیدپذیر"
• ارتقاء مبادلات فرهنگی تعاونگران جوان
• ایجاد پیغام و هویت تعاون
• جمع آوری و انتشار "داستان تعاونی" در ایجاد آگاهی عمومی در مورد تعاونی و مدل کسب و کار آن
• ارتقا و ارائه دامنه '.coop' برای ایجاد پیامهای تاثیرگذارو رسانه حامی تعاونی ها و مدل کسب و کار آن
• سازماندهی "حسابرسی اجتماعی تعاونی" به عنوان وسیله ای برای ارتقاء و حمایت از هویت تعاونی
• اطمینان از چارچوب قانونی حمایتی برای رشد تعاون
• سازماندهی "کنفرانس وزرای تعاونی" به عنوان بستر مفید برای ایجاد سیاست و محیطی قانونی، به ویژه در تکرار اصل "خودمختاری و استقلال" برای تعاونی ها در منطقه
• سازماندهی یک شبکه "پارلمانی" با "اعضای مجلس تعاونی"
• سازماندهی یک ابزار کنفرانس مستقل با سازمان های ثبت ملی به منظور مقابله با مشکلات مشارکت تعاونی ها در فرصت های تجاری به خصوص در زمینه تجارت جدید تعاونی، و همچنین برای تنظیم قوانین تعاونی با قوانین تجاری و قوانین تعاونی با سیاست های دولت.
• سرمایه قابل اعتماد و امن تعاون که کنترل اعضا را تضمین می کند
• تشویق و ادغام تعاونی های اولیه به عنوان تعاونی های معمولی کشور و اتحاد استراتژیک تعاونی های شهرستانها برای افزایش قابلیت بوسیله معرفی بهترین شیوه ها و مدلها
• ارائه خدمات فنی و مشاوره به کشورهای عضو در چهارچوب مقررات تعاونی طبق تعاونی بانکی و بیمه.