کارت هوشمند بازرگانی تماس با ما ورود کاربران صفحه اصلی
تعاون در ژاپن
چاپ
 ژاپن
تعاونی های ژاپن در 8 گرایش اصلی ذیل فعالیت می کنند:                                              
- تعاونی کشاورزی
- تعاونی شیلات
- تعاونی جنگلداری
- تعاونی مصرف
- تعاونی بانکی
- تعاونی بیمه
- تعاونی کارگران
- تعاونی صنایع
• تعاونی کشاورزی، شیلات و جنگلداری
ارکان اصلی اقتصاد تعاونی ژاپن در کشاورزی، شیلات و جنگلداری می باشند و تقریبا تمامی کشاورزان، صیادان و جنگلداران عضو تعاونی های مربوطه می باشند. اجرای سیاست های دولت و وزارت کشاورزی، شیلات و جنگل تنها از طریق همکاری با تعاونی های ذیربط قابل اجرا می باشد و آنها بازوی اجرای سیاست های دولت می باشند.
فدراسیون ملی انجمن های شرکت های تعاونی کشاورزی ژاپن که در سال ۱۹۷۳ تشکیل شده و شامل یک هزارو۱۷۳ فدراسیون و تعاونی های کشاورزی است. یکی از بزرگترین وارد کنندگان غذای حیوانات و کودهای کشاورزی در جهان است و همچنین از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات کشاورزی به خصوص تراکتور می باشد.
 

• تعاونی مصرف
حدود 30 درصد خانوارهای ژاپنی عضو تعاونی مصرف می باشند و در سال 2015 دارای 967 فروشگاه با 71989 نفر کارمند بوده است و در رده پنج زنجیره بزرگ خرده فروشی ژاپن بوده است.
تعاونی مصرف کنندگان کوبه (Cooper Cooperative Kobe) بزرگترین خرده فردوشی در ژاپن است که با دارا بودن 1.2 میلیون عضو یکی از بزرگترین تعاونی ها در جهان نیز می باشد.

• تعاونی بانکی
بانک تعاونی ژاپن به منظور تامین مالی تعاونی ها تاسیس شده است و اعضای اصلی آن، تعاونی های کشاورزی، شیلات و جنگلداران می باشند. در 31 مارس 2016 بانک تعاونی ژاپن دارای 3677 سهامدار و رتبه 33 در سطح جهانی بوده است.
ژاپن با دارا بودن 11 عضو در ICA با 25 حق رای در حوزه کشاورزی،آموزش، اتحادیه کارگری،مصرف، پزشکی،بانکی، شیلات، جنگلداری،بیمه فعالیت می کند.