کارت هوشمند بازرگانی تماس با ما ورود کاربران صفحه اصلی
تعاون در چین
چاپ
 
 
 چین
پیشینه تعاونی در چین قریب به 100 سال می باشد. دولت مرکزی چین، توسعه تعاونی را به عنوان جنبه مهمی از پیشرفت اقتصاد کشاورزی و روستایی مورد توجه قرار داده و همواره حامی و پشتیبان تعاونی ها بوده است.
در اولین کنگره ملی تعاونی ماه ژوئیه 1954 ، یک سیستم واحد از عرضه و بازاریابی تعاونی ها در سراسر کشور راه اندازی شد که هم اکنون با نام فدراسیون تعاونی های عرضه و بازاریابی چین (ACFSMC) فعالیت می کندو این فدراسیون به عنوان یک نیروی مهم در توسعه اقتصاد روستایی، نقش مهمی در حصول اطمینان از عرضه تجهیزات کشاورزی، فعال کردن گردش محصولات تولیدی مزارع، ترویج بازسازی صنعت کشاورزی و مدیریت صنعتی در کشاورزی، محرک نگه داشتن بازار روستایی ،افزایش تولید و درآمد کشاورزان و در نهایت توسعه روستاها داشته است. تعاونی های عرضه و بازاریابی در چین، ساختار پنجگانه ای شامل یک راس هرم تعاون ملی و 32 استان ، 342 شهرستان، 2377 فدراسیون کشوری و 20050 تعاونی اولیه دارند. 19431 شرکت تعاونی و 312 موسسه در سطوح متفاوت وابسته به این ساختارمی باشند .این فدراسیون حدود 3.47 میلیون شغل در سراسر کشور ایجاد نموده است.
همچنین، 14 اداره تحت نظارت مدیریت کل و 1 اداره تحت نظارت مدیریت اجرایی می باشند.17 شرکت اتحادیه ملی، 16 موسسه ملی و 14 انجمن ملی به طور مستقیم تحت نظارت راس هرم تعاون می باشند.
این اتحادیه تا پایان سال 2016، سود کل بیش از 4.7 میلیارد دلار،تعداد 329000 فروشگاه زنجیره ای از کالای مصرفی،سهم 70 درصدی از بازار عرضه محصولات کشاورزی،تعداد 14549 انجمن ، 39159 شرکت حقوقی،33998 تولید کننده کشاورزی، 355000 فروشگاه زنجیره ای از محصولات کشاورزی،تعداد 93491 نفرکشاورز،315000 مراکز خدمات روستایی دارا بوده است.