کارت هوشمند بازرگانی تماس با ما ورود کاربران صفحه اصلی
تعاون در هند
چاپ
 هند

هند دارای بزرگترین بخش تعاونی جهان است. وظیفه بخش تعاونی در هند، حذف واسطه ها و اتخاذ ترتیباتی است که هر تولید کننده حق خود را در کسب قیمت عادلانه دریافت کند. بخش تعاونی 100 درصد روستاهای هند را تحت پوشش داشته و 67 درصد خانوارهای هندی تحت سیستم تعاونی فعالیت می کند. بخش تعاون هند 528249 تعاونی و بیش از 228میلیون نفرعضو را تحت پوشش قرار داده است.
شرکت های تعاونی هند در حوزه های نظیر تولید، فرآوری، بازاریابی، توزیع، خدمات و بانکداری حضور فعال دارند. اتحادیه ملی تعاونی های هند سازمان اصلی دست اندر کار امر تعاونی در این کشور است که بیش از 250 هزار تعاونی با تعداد اعضای بالغ بر 230 میلیون را به خود اختصاص داده است.
 
 
انواع تعاونی های فعال در کشور هند به شرح ذیل می باشد:
تعاونی های بانکداری
بانکداری تعاونی در هند تاریخچه ای به قدمت تقریبا 100 سال دارد و به عنوان یکی از اجزای اصلی سیستم مالی این کشور به شمار می آید.بانک های تعاونی در هند در اشکال مختلفی نظیر مجامع اعتباری تعاونی پایه، بانک های تعاون مرکزی، بانک های تعاونی ایالتی، بانک های توسعه اراضی فعالیت می کنند.

• تعاونی های کارگری

شرکت های تعاونی کارگری در هند به عنوان مهم ترین تعاونی از نهضت تعاون و با هدف بهبود شرایط زندگی اقشار کارگری در اجتماع ظاهر شدند در این کشور بیش از 60 هزار تعاونی کارگری و با عضویت بیش از 5 میلیون نفر از کارگران وجود دارد.

• تعاونی های مصرف
بیش از 22 هزار تعاونی مصرف اولیه و بیش از 700 هزار فروشگاه مرکزی عمده فروشی در کشور هند وجود دارد

• تعاونی های کشاورزی
تعاونی های کشاورزی هند نقش مهمی در انقلاب های سبز و سفید (تولید لبنیات) و افزایش سطح رفاه ده ها میلیون روستایی فقیر ایفا می کنند و در حوزه هایی نظیر فرآوری دانه های روغنی، کارخانه های ریسندگی، کود فعالیت می کنند.
فعال ترین تعاونی کشاورزی در حوزه کود شیمیایی در این کشور تعاونی کود کشاورزان هندی (IFFCO) می باشد که یکی از بزرگترین شرکت های تعاونی هند محسوب می شود و هم اکنون دارای بیش از 36،000 شرکت می باشد.

• تعاونی های شکر
بیش از 54 درصد از کل شکر تولیدی هند توسط کارخانه های تولید نیشکر وابسته به تعاونی های شکر تولید میشود

• تعاونی های اعتبار
تعاونی های اعتبار هند 72 درصد -جمعیت روستایی را پوشش می دهد و بیش از 42 درصد منابع اعتبار کشاورزی این کشور را تامین می نماید

• تعاونی های صنعتی
این تعاونی ها جهت کمک به صنعتگران و صاحبان صنایع تولیدی خدماتی نظیر تهیه مواد خام، بازاریابی، ارائه تسهیلات فعالیت میکنند.