کارت هوشمند بازرگانی تماس با ما ورود کاربران صفحه اصلی
تعاون در مالزی
چاپ
مالزی
تعاونی‌ها در مالزی با هدف تشویق صرفه‌جویی، خوداتکایی و همکاری میان اعضا تشکیل شدند و در بخش های مختلف اقتصادی نظیر اعتبار، بانکداری، کشاورزی، ماهیگیری، ساخت و ساز، حمل و نقل، مصرف، صنایع، خدمات و مسکن فعالیت می کنند.
سازمان های مهم تعاونی در کشور مالزی به شرح ذیل می باشد؛
1- وزارت تجارت داخلی، تعاونی و مصرف گرایی مالزی:مهمترین نقش را در ارایه تسهیلات به تعاونی ها ایفا می نماید. این وزارتخانه ماموریت دارد تا به بخش های اصلی داخل مالزی که قابل دوام، رقابتی و پایدار می باشند، سرعت ببخشد و با ایجاد رقابت عادلانه و نوآور و شکل دادن به اکوسیستم تجارت بر اساس اخلاق و حفاظت از منافع مصرف کننده فعالیت نماید.
2- سازمان ملی تعاون مالزی (آنقکاسا): این سازمان یک شخصیت حقوقی و یک سازمان فعال در سطح ملی و به عنوان سازمان اصلی متولی بخش تعاون در کشور محسوب میشود و دولت مالزی آنقکاسا را به عنوان تنها مرجع نماینده نهضت تعاون در سطح ملی و بین المللی به رسمیت میشناسد.
 


در حال حاضر بیش از 12.000 تعاونی و بیش از 7.5 میلیون تعاونگر تحت نظارت این سازمان می باشد.

3- کمیسیون انجمن های تعاونی مالزی با استراتژی تشویق مردم به انجام فعالیت های مرتبط به تعاونی و ایجاد مدیریت تعاونی حرفه ای و کارآمد به جنبش تعاونی در فعال تر نمودن صنعت بومی و جامعه صنعتی همسو با جهان کمک می نماید . همچنین این کمیسیون به بهبود منابع انسانی کمک نموده و در ارائه مشاوره و راهنمایی موثر است. کمیسیون به منظور توسعه سیستم مدیریت داده ها برای حمایت از برنامه ریزی در جهت ایجاد مرکز جمع آوری داده نقش مهمی دارد.
4- کالج تعاونی مالزی در جهت تبدیل شدن به یک مرکز مرجع و پیشرو در توسعه سرمایه انسانی مؤثر است . ماموریت این کالج تعهد در توسعه سرمایه انسانی با ویژگی های شایسته مدار، نوآورانه ، موثر و یکپارچه می باشد و اتکا بر ارزش ها و اصول تعاونی دارد و همچنین به عنوان مرکز ارجاع برای آموزش ،پژوهش و مشاوره های تجاری عمل می نماید.