کارت هوشمند بازرگانی تماس با ما ورود کاربران صفحه اصلی
مسیر صفحات
ساختار اتحاديه بين المللي تعاون (ICA)
چاپ
اتحادیه بین المللی تعاون ICA یک سازمان غیردولتی و مردمی می باشد که توسط اعضای خود اداره می شوند.

 
 مجمع عمومی
 
مجمع عمومی بالاترین مقام سیاست گذاری ICA بوده و متشکل است از نمایندگان تمام سازمان های عضو که هر دو سال یکبار این نمایندگان را گرد هم می آورد. مجمع عمومی فعالیت های ذیل را بر عهده دارد:
 • برنامه کاری و بودجه ICA را به تأیید می رساند.
 • رئیس، اعضای هیئت مدیره و هیئت ممیزین و کمیته کنترل را انتخاب می نماید.
 • انتخاب نایب رئیس ها را به تصویب می رساند.
 • انتصاب یا عزل مدیر کل را به سفارش هیئت مدیره به تصویب می رساند.
 
اتحادیه بین المللی تعاون توسط یکی از اعضای خود جهت برگزاری مجمع عمومی دعوت می گردد. بدین ترتیب نمایندگان اعضای ICA می توانند در این مجامع تعاونگران بسیاری را در نهضت تعاون میزبان دیدار نموده و با آنها تبادل تجربیات و دانش نمایند. برگزاری مجمع عمومی ICA فرصتی برای نهضت تعاون میزبان ایجاد می نماید تا با نمایندگان دولت گفتمان و از پوشش رسانه های ملی و محلی جهت ترویج بیشتر تعاونی ها در کشورشان استفاده نمایند.
 
هیئت مدیره
هیئت مدیره ICA متشکل از رئیس و چهار معاون- برای ICA راهکار جهانی تعیین کرده و نیز بر عملکرد ICA نظارت می نماید. هیئت مدیره در مورد تمام درخواست عضویت ها و مباحث مرتبط تصمیم گیری و کمیته های بخشی و موضوعی ICA را تأسیس نموده و انتصاب مدیر کل را بر عهده دارند.
 
مجمع های منطقه ای
مجامع منطقه ای برای آفریقا، آمریکا، آسیا و اقیانوسیه و اروپا و هر دو سال یکبار به متناوب مجمع عمومی تشکیل می گردد. عملکردهای این مجامع به شرح ذیل است:
 • اجرای تصمیمات مجمع عمومی در سطح منطقه ای
 • تعیین کردن برنامه های کاری منطقه ای
 • انتخاب رئیس مناطق که به عنوان معاون ICA خدمات می نمایند.

در بسیاری از مناطق نشست مجمع منطقه ای مقرر، همزمان با یک کنفرانس یا گردهمایی منطقه ای که بر حوزه خاصی از منافع تعاونگران تأکید دارد همزمان می گردد. برای مثال منطقه آمریکا کنفرانس منطقه ای خود را با موضوع « مسئولیت پذیری اجتماعی و دموکراسی تعاونی» برگزار خواهد شد.

 تشکیلات منطقه ای انتخابی
هر منطقه دارای هیئت مدیره مستقل است. این هیئت مدیره متشکل است از رئیس، معاون و دیگر اعضا که منتخب مجمع منطقه ای می باشد و دوره تصدی آنها 4 سال است. این هیئت مدیره ها که در آفریقا با عنوان کمیته اجرایی، در آمریکا نیز کمیته اجرایی (Comite Ejecutivo)، در آسیا و اقیانوسیه کمیته دائمی و در اروپا شورای اروپا شناخته میشوند در چارچوب سیاست ها و تصمیمات تعیین شده هیئت مدیره ICA عمل کرده و خصوصا در مورد درخواست عضویت تعاونگران مناطق خود به هیئت مدیره ICA پیشنهاد می دهند، فعالیتها و برنامه های منطقه را اجرا نموده و کنترل می نمایند، مسائل تأمین مالی و بودجه ای منطقه ای را نظارت می نمایند، بودجه سالیانه و طرح کاری تهیه شده توسط مدیر منطقه ای را قبل از اینکه به مدیرکل و هیئت مدیره ICA  جهت تأیید نهایی تسلیم گردد به تصویب می رساند.
 
کمیته های موضوعی
اتحادیه بین المللی تعاون دارای چهار کمیته موضوعی می باشد که اعضای آن را قادر می سازد تا بر موضوعات تحقیقات، ارتباطات، توسعه منابع انسانی و برابری جنسی در حیطه تعاون دقیق شوند. هر کمیته توسط اعضای خود به صورت دموکراتیک رهبری شده و از طرف ICA نیز حمایت می گردد:
 • کمیته تحقیقات تعاون
 • کمیته ارتباطات
 • کمیته توسعه منابع انسانی
 • کمیته برابری جنسی

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1389/05/26